Szkoła Przemysłu Ludowego

Udostępnij

Szkoła Przemysłu Ludowego, uruchomiona z inicjatywy → Kazimierza Kühna, starosty powiatu częstochowskiego we wrześniu 1922 decyzją → Sejmiku Częstochowskiego. Funkcjonowała w budynku → Muzeum Przemysłu Ludowego w → Parku Staszica; podlegała Wydziałowi Powiatowemu Sejmiku Częstochowskiego. Wcześniej, w 1911–14, w budynku tym działały, utworzone przez → Czesława Bagieńskiego → Wzorowe Warsztaty Artystyczno-Rzemieślnicze Ciesielsko-Stolarskie i Kamieniarskie. W Szkole Przemysłu Ludowego prowadzono zajęcia teoretyczne, m.in. o materiałach tkackich, przędzalnictwie, farbiarstwie domowym, wykańczaniu tkanin, konstrukcji warsztatów i przyrządów tkackich, a także zajęcia praktyczne, które odbywały się przy warsztatach z tkactwa użytkowego i zdobniczego, z przędzalnictwa ręcznego, także farbiarstwa domowego oraz z uprawy obróbki surowców. Zajęcia prowadził m.in. Józef Grzesiak, kierownik szkoły, Czesław Młodzianowski, dyrektor Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Warszawie. Uczniowie wykonywali kilimy, pasiaki, dywaniki smyrneńskie i płótna. W 1924 przy szkole powstała wytwórnia kilimów, którą kierował Ludwik Dziąg; jej wyroby, które cechował wysoki poziom artystyczny, cieszył się uznaniem w kraju i za granicą (głównie Stany Zjednoczone). Otwarcie szkoły poprzedziła szeroka akcja propagandowa w powiecie częstochowskim, przyjmowano kandydatów również z innych terenów (krakowskie, kieleckie, łomżyńskie). W jednym roku uczyło się średnio ok. 20 osób. Nauka trwała dziesięć miesięcy, była bezpłatna; do szkoły mogły uczęszczać osoby w wieku od 16 do 30 lat, zajęcia praktyczne odbywały się w godzinach dopołudniowych, a wykłady po południu. Szkoła funkcjonowała do ok. 1932. Wytwory uczniów Szkoły można było kupować podczas kiermaszów organizowanych przez kierownictwo placówki. Ideą szkoły było przygotowanie młodych ludzi do zawodu, tak by po powrocie do domów mogli kontynuować tradycje sztuki ludowej.

Aleksander Jaśkiewicz, Częstochowska Szkoła Przemysłu Ludowego, „Nad Wartą” 1981, nr 6, s. 6; – „Goniec Częstochowski” 1922, nr 178, s. 3; „Słowo Częstochowskie” 1931, nr 94, s. 2; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 294, 295.

Autor: → Aleksander Jaśkiewicz

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł