Świętochowski Adam

Udostępnij

Świętochowski Adam (1864–1914), inżynier kolejowy, działacz społeczny i charytatywny. Ur. 12 I 1864 w Olkuszu, był synem Tadeusza, technologa budowlanego.

Świętochowski ukończył gimnazjum w Piotrkowie i w 1888 Instytut Inżynierii Komunikacji w Petersburgu. Pracował w wydziale drogowym zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W związku z przebudową warszawskiego węzła kolejowego, został wysłany za granicę dla zapoznania się z układami kolejowymi w dużych miastach zachodniej Europy. W 1901 opracował projekt lewobrzeżnej części warszawskiego węzła kolejowego, w którym m.in. przewidział budowę linii średnicowej dla ruchu osobowego, biegnącej tunelem pod Al. Jerozolimskimi przez most na Wiśle i łączącej Dworzec Centralny (róg Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) z dworcem na Pradze (Dworzec Wschodni). Projekt ten zatwierdzony w 1903, zrealizowany został dopiero w okresie międzywojennym. W tym czasie Świętochowski opublikował w „Przeglądzie Technicznym” artykuły: Wielkie roboty kolejowe wykonane obecnie w Paryżu (1900), Tory Piaskowe (1901), Stacje kolejowe ich podział i części składowe (1902), Drogi żelazne w dużych miastach (1903), Drogi żelazne w Warszawie (1904). Dwa ostatnie artykuły wydał w oddzielnej odbitce. W 1906 został przeniesiony do Częstochowy na stanowisko naczelnika IV oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Był przewodniczącym koła częstochowskiego Towarzystwa „Jedność” Pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (obejmującego Częstochowę, Rudniki, Kłomnice i Poraj). Świętochowski zaangażowany był w działalność społeczną na terenie miasta. Na początku marca 1907 został członkiem zarządu → Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1908 był współzałożycielem oddziału częstochowskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu. W tr. został powołany do składu komisji budowlanej → Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. W końcu 1908 wraz z doktorem → Władysławem Biegańskim powołał do życia w Częstochowie oddział → Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). W 1909–13 Świętochowski należał do zarządu oddziału częstochowskiego PTK i według → Stanisława Nowaka był najaktywniejszym jego członkiem. Z ramienia zarządu oddziału częstochowskiego PTK wszedł w skład komisji, która uczestniczyła w pracach nad Przewodnikiem po Częstochowie i okolicy (Warszawa 1909); w Dziale statystycznym tej publikacji był autorem części, w której przedstawił wzrost liczbowy ludności miasta w 1800–1908 oraz przyrost naturalny i podział mieszkańców pod względem wyznaniowym, w pierwszych latach XX w. Świętochowski należał do zarządów organizacji, które prowadziły na terenie miasta działalność charytatywną → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (TDdCh) oraz → Towarzystwa Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi. Był współorganizatorem akcji, z których dochód przeznaczano na rzecz tychże instytucji, a także dla → Schroniska im. św. Antoniego. W maju 1909 był współzałożycielem → Towarzystwa Opieki Szkolnej. W marcu 1913 przeniesiono go do Warszawy, gdzie otrzymał stanowisko starszego inżyniera wydziału drogowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Na początku 1914 został naczelnikiem oddziału nowych robót przy zarządzie. W związku z zamiarem władz rosyjskich zmiany toru kolejowego na szeroki, ponownie opracował projekt przebudowy lewobrzeżnej części warszawskiego węzła kolejowego. Pracując w Warszawie, nadal utrzymywał kontakty z Częstochową; przesyłał pieniądze dla TDdCh, a także znacznie zasilał darami bibliotekę tegoż Towarzystwa oraz Towarzystwa Abstynentów „Przyszłość”. Zm. 21 VI 1914 w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, w kwaterze 49.

Świętochowski był żonaty, miał pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów.

Bolesław Chwaściński, Adam Świętochowski (1864–1914), Słownik biograficzny techników polskich, zeszyt 8, Warszawa 1996; – Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 4; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 184; – „Goniec Częstochowski” 1908, nr 29, s. 2, nr 71, s. 2, nr 75, s. 2, nr 174, s. 2, 1909, nr 342, s. 2, 1910, nr 99, s. 2, nr 129, s. 2, nr 138, s. 2, 1912, nr 51, s. 2, 1914, nr 141, s. 2, nr 169, s. 3, nr 174, s. 2; „Wiadomości Częstochowskie” 1907, nr 42, s. 2, nr 62, s. 2.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Śródmieście dzielnica

Następne hasło
→ Talmud Tora

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł