Suchecki Eugeniusz

Udostępnij

Suchecki Eugeniusz (1908–1987), dyrektor drukarni, działacz społeczny, radny Miejskiej Rady Narodowej. Ur. 26 XI 1908 w Częstochowie, był synem Andrzeja i Marianny z Nowakowskich.

W 1921 rozpoczął pracę w Spółdzielni Poligraficzno-Wydawniczej „Udziałowa”. W 1937 był członkiem Koła Sportowego → „Brygada”, a w 1949–50 członkiem zarządu Klubu Sportowego „Związkowiec” przy Zrzeszeniu Budowlanym. W 1946 został prezesem Częstochowskiej Spółdzielni Poligraficzno-Wydawniczej „Udziałowa”; funkcję tę pełnił do 1967. W tr. został dyrektorem → Częstochowskich Zakładów Graficznych. Suchecki był też od 1948 podstarszym cechu rzemiosł poligraficznych i papierniczych. W 1974 przeszedł na emeryturę, nadal jednak prowadził szeroką działalność społeczną. Przez trzy kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej; od listopada 1980 jej przewodniczącym. Pełnił też obowiązki przewodniczącego Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców. Kierował Społecznym Komitetem Budowy → Pomnika „Poległym w Obronie Ojczyzny 1939–45”. W 1957–84 pełnił funkcję prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Był też członkiem zarządu oddziału → Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) oraz Towarzystwa Ekonomicznego. Suchecki interesował się historią teatru w Częstochowie; w 1957–59 na łamach → „Nad Wartą” opublikował kilka artykułów dotyczących dziejów miejscowego teatru. Zm. 22 II 1987 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule w kwaterze 3, rząd IV, grób nr 9. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznakami „Zasłużonemu dla województwa katowickiego i częstochowskiego”.

Jego żoną (od 1935) była Jadwiga Roter (1916–1992).

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 292; Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 56; Janusz Wróbel, Marek Wójcik, Monografia 70 lat Częstochowskiego Klubu Sportowego „Budowlani”, Częstochowa 1992, s. 18, 20, 21; Z dziejów rzemiosła Częstochowy, Częstochowa 1966, s. 60; – „Ziemia Częstochowska” 1984, t. XV, s. 74–77, 79, 80, 83; „Życie Częstochowy” 1964, nr 204, s. 6, 1967, nr 71, s. 6, 1969, nr 221, s. 6; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Rodziny 1935, akt małżeństwa nr 231, k. 58; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Stysiński Józef

Następne hasło
→ Szare Szeregi

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł