Stysiński Józef

Udostępnij

Stysiński Józef (1885–1972), kupiec, spółdzielca, radny miasta Częstochowy, działacz polityczny i społeczny. Ur. 2 III 1885 w Częstochowie, był synem Pawła i Marianny z Wojciechowskich.

Ukończył 4-klasową szkołę początkową. W 1912 był współzałożycielem Stowarzyszenia Spożywców „Nasz Sklep” (przy ul. św. Rocha 45); należał do zarządu stowarzyszenia jako gospodarz. Później był członkiem Stowarzyszenia Spożywców → „Jedność”. Prowadził sklep, a w latach 20. i 30. XX w. salę (przy ul. św. Rocha 37), w której organizował imprezy kulturalne, a także spotkania o charakterze politycznym. Należał do → Stronnictwa Narodowego (SN). W 1934 z ramienia SN wszedł do Rady Miejskiej w Częstochowie. W 1936 przez krótki czas był redaktorem odpowiedzialnym „Gazety Narodowej” wydawanej w Częstochowie, później pełnił funkcję inspektora okręgowego SN. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Rady Nadzorczej → Spółdzielczego Banku Ludowego w Częstochowie. Zm. 5 VII 1972 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 35, rząd A, grób nr 1.

W małżeństwie z Władysławą Organą (1889–1971) miał sześcioro dzieci: córki Jadwigę (1916–1999), zamężną Janik, Marię (1921–2011), zamężną Jańczak, Joannę (1923–1950), Władysławę (ur. 1927), synów Józefa (ok. 1918–1988) i Jeremiasza (zm. w Kanadzie).

Witold Mielczarek, Prasa polityczna Częstochowy z lat 1918–1939, [w:] Częstochowa, jej rola i rozwój społeczno gospodarczy w latach 1918–1978. Materiały z konferencji naukowych, t. III, Częstochowa 1979, s. 217; – Jerzy Mucha, 100 lat spółdzielczości spożywców w Częstochowie 1899–1999, Częstochowa 1999, s. 43, 44; 75 lat spółdzielczości bankowej w Częstochowie. Sprawozdanie, Częstochowa 1975, s. 34; Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 52; – „Goniec Częstochowski” 1912, nr 9 (10 I), s. 2; „Życie Częstochowy” 1972, nr 161, s. 8; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5573; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 1011/1972; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł