Stypułkowska Maria Józefa z Pieńkowskich

Udostępnij

Stypułkowska Maria Józefa z Pieńkowskich (1907–2000), adwokatka, tłumaczka, działaczka organizacji kobiecych i sportowych. Ur. 30 I 1907 w Rajgrodzie, powiat szczuczyński, była córką Jana Kaliksta Pieńkowskiego i Celiny z Hryniewieckich (1883–1939), siostrą Henryka, uczestnika III powstania śląskiego, Stanisława (1911–1989), inżyniera elektryka, nauczyciela, współzałożyciela Stronnictwa Demokratycznego w Częstochowie, Haliny, zamężnej Ostaszewskiej, prawniczki. Jej ojciec Jan Kalikst (1869–1946) prowadził aptekę w Rajgrodzie, w 1912–14 (wraz z → Bolesławem Bystydzieńskim) w Częstochowie, w 1914–18 w Samarze, a od 1919 zarządzał apteką Monikowskich w Częstochowie (przy I Alei 14), był członkiem zarządu (sekretarzem) Koła Właścicieli Aptek Zagłębia Dąbrowskiego i miasta Częstochowy.

W 1912 rodzina Pieńkowskich przeprowadziła się z Rajgrodu do Częstochowy, jednak po wybuchu I wojny światowej znalazła się w Samarze nad Wołgą. Tam od 1914 Maria uczyła się w szkole rosyjskiej. W końcu 1918 rodzina przez zieloną granicę powróciła do Polski i ponownie zamieszkała w Częstochowie (przy II Alei 16). Tu kontynuowała edukację: w 1926 otrzymała maturę w Państwowym Żeńskim Gimnazjum im. J. Słowackiego. W 1929 ukończyła Polską Szkołę Nauk Politycznych w Krakowie, a w 1930 prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjęła pracę w stolicy jako radca prawny Starostwa miasta Warszawy. W 1936 zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 1937 prowadziła kancelarię w Warszawie (przy ul. Brackiej 10). Przeżyła powstanie warszawskie 1944 i po jego upadku powróciła do Częstochowy. Pracowała tu jako adwokatka, początkowo prywatnie, później w Zespole Adwokackim nr 1 (przy ul. Racławickiej 2). Należała do Izby Adwokackiej w Katowicach. W 1960–63 zasiadała w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, w 1957–60 była członkinią Sądu Dyscyplinarnego. Angażowała się w działalność wielu organizacji społecznych, m.in. zasiadała w zarządzie → Automobilklubu Częstochowskiego (1964–67), od 1946 była czołową działaczką → Ligi Kobiet w Częstochowie. W 1972–75 należała do Rady Międzynarodowej Federacji Kobiet Wykonujących Zawody Prawnicze. Brała udział w Międzynarodowych Kongresach Federacji w Warszawie (1967), Windsorze (1970), Antibes (1972) i Lozannie (1974) oraz w Międzynarodowych seminariach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Warszawie: „Realizacja praw ekonomicznych w ramach Karty Praw Człowieka” i „Funkcja wychowawcza rodziny w świecie współczesnym”. W 1968–72 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Kobiet Prawników przy Zarządzie Głównym Ligi Kobiet w Warszawie. Po przejściu na emeryturę współpracowała z częstochowskim Tygodnikiem Katolickim → „Niedziela”, dla którego tłumaczyła teksty z języka francuskiego. Była autorką przekładów z hiszpańskiego książek o. Ramona Cue Romano Mój Chrystus połamany (1985) i Jak płacze Sewilla... Opowiadanie o Wielkim Tygodniu (1997) wydanych w Częstochowie. Władała biegle pięcioma językami. Zm. 22 I 2000 w Częstochowie, została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Kule, w kwaterze 55, rząd VI, grób nr 3. Odznaczona m.in. Złotą Odznaką Zrzeszenia Prawników Polskich.

Jej mężem był → Bolesław Stypułkowski (1907–1999), lekarz, organizator i ordynator oddziału chorób płuc Szpitala im. T. Chałubińskiego oraz kierownik Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej (1945–76), później Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. Mieli dwoje dzieci, syna Andrzeja, literata oraz córkę Hannę Teresę, profesora mikrobiologii w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 291; Książka adresowa miasta Częstochowy 1947, Częstochowa 1947, s. 29; – „Niedziela” 2000, nr 6 (M. Kotas), s. 8; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 209/2000.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Stysiński Józef

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł