Studium Nauczycielskie (SN)

Udostępnij

Studium Nauczycielskie (SN), powstało w 1957 decyzją ministra oświaty, przejęło bazę kadrową i materialną → Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Funkcjonowało w budynkach dawnych → koszar Zawady przy ul. Deglera 31 (obecnie J.H. Dąbrowskiego) później w kompleksie budynków przy ul. Zawadzkiego (Armii Krajowej), SN przejęło słuchaczy ze Studium Nauczycielskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego (SN ZNP) w Sosnowcu, przygotowywało nauczycieli na kierunkach: matematyka, fizyka, biologia, chemia (od 1964) oraz ekonomika gospodarstwa domowego i żywienia zbiorowego, wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym. Przez pewien czas kształcono także polonistów i nauczycieli rysunku. W 1968 SN otrzymało nowe budynki przy ul. Zawadzkiego; znalazły się tam: 14 sal wykładowych, 45 pracowni, sala gimnastyczna, aula. SN zakończyło działalność 31 VIII 1971, budynki dydaktyczne, Dom Studenta, kadrę naukowo-dydaktyczną, pomoce naukowe przejęła → Wyższa Szkoła Nauczycielska. Dyrektorami SN byli → Konstanty Zajda, Zygmunt Skurczyński, Jan Ciosek i ponownie K. Zajda. Działającym od 1957 SN dla Pracujących kierowali: J. Ciosek, → Gustaw Gracki, Stefan Nowotny.

Droga do Akademii WSN-WSP-AJD 197–1974–2004, pod red. R. Szweda, Częstochowa 2006, s. 15, 16

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł