Strzelnica przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

Udostępnij

Strzelnica przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, budowę obiektu (obecnie teren pasażu Z. Kossak-Szczuckiej) rozpoczęto w 1966. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: nauczyciel przysposobienia obronnego → Kazimierz Ostrowski, komitet rodzicielski i dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Strzelnicę wzniosło Powiatowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego z Rudnik; prace wykonywała także młodzież z „Sienkiewicza” oraz z innych szkół częstochowskich. Ponadto pomocy w realizacji inwestycji udzielili: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie, inż. T. Bulek z Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Lublińcu i inż. J. Kundziołka – sprawujący bezinteresowny nadzór nad budową. Jej koszt wyniósł ponad 1 200 tys. zł. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano 26 X 1970. Strzelnica posiadała osiem stanowisk dla broni małokalibrowej oraz dwa budynki – w jednym z nich znajdowały się stanowiska strzelnicze, w drugim umieszczono tarcze i figury oraz pomieszczenia dla sędziów. Ze strzelnicy korzystali uczniowie wszystkich częstochowskich szkół średnich. Zamknięta w końcu lat 70., opuszczony budynek został rozebrany w latach 90.

Sienkiewicz” IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2012, pod red. M. Piaseckiej i J. Sętowskiego, Częstochowa 2012, s. 100, 106; – „Życie Częstochowy” 1968, nr 234, s. 6, 1970, nr 257, s. 6.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł