Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich

Udostępnij

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, robotnicza organizacja kulturalno-oświatowa, utworzona w 1905 w Warszawie przez ks. Marcelego Godlewskiego stawiająca za cel „podniesienie stanu robotniczego pod względem religijno-moralnym, materialnym i narodowym”. I Zjazd Delegatów SRCh odbył się 18–19 X 1906 w Częstochowie. W 1905 założycielem (z pomocą ks. Zygmunta Zawadzkiego) i kierownikiem (patronem) miejscowego stowarzyszenia robotniczego chrześcijańskiego był ks. Włodzimierz Jakowski; przyjęło ono nazwę Katolickie Stowarzyszenie Robotników Polskich (KSRP). Stowarzyszenie posiadało bibliotekę (liczącą 1500 książek), organizowało pogadanki i odczyty na tematy społeczne, historyczne, religijne, kursy dla analfabetów, prowadziło działalność wychowawczo-oświatową, samopomocową, wystawiano przedstawienia amatorskich zespołów robotniczych. KSRP wybudowało dom przy ul. Krakowskiej 13, któremu dano nazwę → Ogniska Robotniczego. W skład KSRP wchodziło Stowarzyszenie Arcybractwa Matek Katolickich. W lipcu 1908 KSRP w Częstochowie przyłączyło się do scentralizowanego SRCh. Od końca 1918 członkowie stowarzyszenia działali w Centralnym Narodowym Komitecie Wyborczym Robotniczo-Włościańskim grupującym siły prawicowo-centrowe do wyborów sejmowych w styczniu 1919. W 1920 został zatwierdzony nowy statut SRCh w Częstochowie. W 1927 decyzją biskupa → Teodora Kubiny utworzono SRCh diecezji częstochowskiej. Prowadzone były kursy instruktorskie dla działaczy i kapłanów – patronów Stowarzyszenia. Jednym z celów organizacji było niesienie pomocy materialnej jej członkom; służyć temu miały dochody z młyna nabytego w 1927 przez patrona oddziału częstochowskiego – ks. → Józefa Patrzyka. Prezesami częstochowskiego SRCh, którego aktywność skupiała się głównie w Ognisku Robotniczym byli: → Wiktor Stanios, Stanisław Gawroński, a od 1927 Mikołaj Jeger. Przed 1914 do najaktywniejszych działaczy należał członek zarządu Roch Bodurkiewicz. Stowarzyszenie funkcjonowało do wybuchu wojny w 1939. Po zakończeniu działań wojennych nie wznowiło działalności.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł