Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)

Udostępnij

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), wyodrębniło się w 1950 ze struktur Stowarzyszenia Hutników Polskich (na Zjeździe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich Przemysłu Węglowego). W zakładach podległych → Zjednoczeniu Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie istniały 22 Koła Zakładowe SITG, zrzeszały 522 członków (64 inżynierów, 268 techników i 190 innych pracowników). Koła funkcjonowały przy wszystkich przedsiębiorstwach górniczych, Okręgowym Urzędzie Górniczym, Biurze Projektów Kopalnictwa Rud Żelaza, Przedsiębiorstwie Geologiczno-Wiertniczym oraz → Technicznych Zakładach Naukowych Górnictwa Rud i Zjednoczeniu Kopalnictwa Rud Żelaza. W roku 1975 SITG liczyło 1194 członków: 403 inżynierów, 708 techników i 83 innych specjalności. Koła zakładowe wchodziły w skład częstochowskiego oddziału SITG. Prowadziło działalność odczytową, wydawniczą i szkoleniową. Tradycją stały się tzw. → poniedziałki górnicze organizowane od 1974 w → Domu Technika, siedzibie → Naczelnej Organizacji Technicznej. Prezesami SITG byli kolejno: inż. Kazimierz Gajewski (1950–52), inż. Marian Kosieradzki (1952–54), mgr inż. Stanisław Telenga (1954–58), mgr inż. Jan Malczewski (1958–69), mgr inż. Zbigniew Kasperczyk (1969–75). W 1984 powstało koło seniorów SITG, skupiające emerytów i rencistów górnictwa rud. Koło działało przy → „Budexie”. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Franciszek Klimczyk (prezes), Marian Kopciał (sekretarz), Ryszard Ziora (skarbnik), Wacław Głowa, Zbigniew Skrzeszewski, Henryk Szymański i Julian Turek (członkowie). Z inicjatywy koła seniorów SITG reaktywowano → Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, powołano zespół do opracowania monografii górnictwa rud w regionie częstochowskim oraz zespół do spraw emerytalno-rentowych. Koło organizowało wycieczki oraz tradycyjne Karczmy Piwne Seniorów.

Maciej Laurman, Szlakiem górnictwa rud żelaza w okręgu częstochowskim po roku 1945. Od kopalni „Rudniki” do kopalni „Złochowice”. Suplement II, Częstochowa 2008.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł