Stawnicki Wojciech Konstanty

Udostępnij

Stawnicki Wojciech Konstanty (1875–1935), lekarz, działacz społeczny. Ur. 22 I 1875 w Sławkowie k. Olkusza, był synem Pawła i Florentyny ze Świderskich, uczestniczki powstania 1863–64.

Stawnicki w 1902 ukończył z wyróżnieniem studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie (Tartu). Później odbył kilkuletnią praktykę we Lwowie i Krakowie. W 1907 zamieszkał w Częstochowie. Pracował jako nadetatowy lekarz Szpitala Najświętszej Maryi Panny (NMP), a także prowadził prywatną praktykę lekarską. Przez pewien okres, do początków 1915 kierował szpitalem zakaźnym przy ul. Wieluńskiej. Od 1918 do 1935 był dyrektorem Szpitala Miejskiego dla Chorych Wewnętrznie (początkowo przy al. NMP 35, później przeniesiony na ulicę Jasną 15 /Waszyngtona/). Stawnicki przez kilka lat prowadził na prośbę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęcia podyplomowe z młodymi lekarzami. Należał do Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego; w 1915–20 w zarządzie Towarzystwa pełnił funkcję sekretarza. Był też (do 1927) w zarządzie Związku Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Znając dobrze języki angielski i francuski, prenumerował zagraniczną prasę lekarską, starając się w praktyce stosować najnowsze osiągnięcia naukowe. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Częstochowie stosował badanie ciśnienia krwi. Stawnicki od 1910 należał do → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan; działał w sekcji kolonii letnich dla dzieci. Zm. w Krakowie 15 II 1935, pochowany został na cmentarzu Kule w Częstochowie w kwaterze 26, rząd XII, grób nr 4.

W małżeństwie z Zofią Stanisławą z Dąbrowskich miał dwie córki: Barbarę Annę (ur. 1916), zamężną z Hubertem Kurnatowskim, prawnikiem, która uczyła od 1935 w szkole ss. nazaretanek, w czasie wojny brała udział w tajnym nauczaniu, Jadwigę, która ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, a później pracowała w kilku szkołach średnich w Częstochowie.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 287–288; Mieczysław Wyględowski, Chirurgia i chirurdzy Częstochowy, Wrocław 1997; Mieczysław Wyględowski, Andrzej Zakrzewski, Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX–XX wieku. Szkice z historii medycyny, Częstochowa 1995, s. 94 (fotografia); – „Goniec Częstochowski” 1907, nr 314, s. 1, 1910, nr 129, s. 2, 1915, nr 52, s. 2, 1931, nr 49, s. 7; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 288; Informator miasta Częstochowy i okolic 1925, Częstochowa 1925, s. 24; „Kurier Codzienny” 1927, nr 29, s. 3; Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, oprac. S. Konopka, Warszawa 1933, kol. 99, 103; – informacje córki, Barbary Kurnatowskiej z Warszawy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł