Stanios Wiktor

Udostępnij

Stanios Wiktor (1877–1957), działacz spółdzielczy, robotniczy, radny miasta Częstochowy. Ur. 19 XI 1877 w miejscowości Marianek, powiat Noworadomsk (Radomsko), był synem Grzegorza i Józefy z Matyjaszczyków.

Stanios ukończył szkołę czteroklasową, później pracował w monopolu spirytusowym. Po jakimś czasie podjął pracę w fabryce zapałek, gdzie był majstrem, następnie magazynierem. W 1908 został członkiem zarządu Stowarzyszenia Spożywczego „Przyjaźń II”. W 1909 został wyznaczony na kurs rachunkowości, kontroli, lustracji. Od 1910 był też członkiem zarządu Stowarzyszenia Spółdzielczego „Postęp”. W 1912 jako przedstawiciel stowarzyszenia „Przyjaźń II” wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń był współzałożycielem Stowarzyszenia Spożywczego „Nasza Piekarnia” (później „Jedność”). W 1918–24 był we władzach → Ogniska Robotniczego utworzonego przez → Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich (SRCh). Był też długoletnim prezesem SRCh, a także Spółdzielni Robotników Chrześcijańskich „Postęp”. W 1919 kandydował do Sejmu Ustawodawczego, lecz bez powodzenia. Był członkiem → Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji (od 1920 Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy); w 1921 został wiceprezesem ChNSP. Stanios trzykrotnie: w 1919, 1925 i 1927 był wybierany do Rady Miejskiej (RM) w Częstochowie; w RM należał m.in. do komisji: gospodarczej, opieki, rozbudowy miasta. Dwukrotnie też: w 1924 i 1928 wybierano go do Rady Powiatowej Kasy Chorych. Stanios był też członkiem zarządu Towarzystwa Gimnastycznego → „Sokół” oraz → Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Częstochowie. W 1936 był współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą w Częstochowie. Zm. 31 III 1957 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule w kwaterze 41, rząd IV, grób nr 17 (z brzegu kwatery).

W małżeństwie (od 1913) z Kazimierą Krzyk (1885–1970) miał czworo dzieci: Teodorę (1914–2002), zamężną z Zygmuntem Zagórskim; Czesławę (1917–), zamężną z Czesławem Świątkiem; Helenę (1920–) zamężną Radomską; Lucjana (1922–1987), kreślarza.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 286; Jan Łączewski, Teksty źródłowe z dziejów Częstochowy i regionu 1918–1939, Częstochowa 1999, s. 58; Jerzy Mucha, 100 lat spółdzielczości spożywców w Częstochowie 1899–1999, Częstochowa 1999, s. 36, 45–46; Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”, Historia, 1989, z. 2, s. 135, 136–137; Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 52; Jan Walczak, Partie polityczne w Częstochowie w latach 1918–1926. Sprawy organizacyjne, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997, s. 162, 168; Jan Walczak, Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., Częstochowa 1999; – „Dziennik Zarządu miasta Częstochowy” 1926, nr 9, s. 6; „Goniec Częstochowski” 1918, nr 214, s. 2, 1920, nr 285, s. 3, 1922, nr 229, s. 5, 1924, nr 138, s. 5, nr 145, s. 3, 1928, nr 289, s. 3; „Kurier Codzienny” 1926, nr 26, s. 3, 1927, nr 230, s. 1; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5223, k. 219, 5503, k. 316, 385–386; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 458/1957; – informacje córki, Teodory Zagórskiej z Częstochowy oraz dokumenty i fotografie w jej posiadaniu; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Stanek Lucjan Piotr

Następne hasło
→ Stara Synagoga

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł