Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ŚSM)

Udostępnij

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ŚSM), powstała 1 I 1978 po podziale zasobów Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z części zasobów spółdzielni → „Nasza Praca”. ŚSM objęła zasoby zlokalizowane w centrum i śródmieściu Częstochowy, w kwadracie ulic: od północy – al. Jana Pawła II, od południa – ul. 1 Maja, od wschodu – ul. Nadrzeczna, rzeka Warta, od zachodu – ul. św. Teresy, ul. Oleńki, ul. Kordeckiego oraz projektowane osiedle domków jednorodzinnych „Lisiniec” i tereny w mieście-gminie Blachownia (pozostające pod administracją Spółdzielni do początku lat 80.). ŚSM prowadziła działalność gospodarczą, łącząc się ze Spółdzielnią Budowlano-Własnościową „Wspólnota”, która także posiadała zasoby zlokalizowane w centrum Częstochowy. W latach 80. ŚSM wznosiła budynki przy ul. Orlik-Rückemanna, Nadrzecznej, Lelewela i pl. Bohaterów Getta. Spółdzielnia prowadziła też Ośrodki Społeczno-Wychowawcze: → Klub M–3 przy al. Armii Krajowej 2, drugi (który wybudowała samodzielnie) przy ul. Krasińskiego 4 (dawniej ul. Mickiewicza 46/50), lecz od lat 90. nie kontynuuje tej działalności. Obecnie Spółdzielnia zarządza 143 budynkami (w tym 132 mieszkalnymi). Zamieszkuje w nich ok. 9500 osób. Tereny ŚSM podzielone są na osiedla: → Śródmieście i → Trzech Wieszczów.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 9; – „Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie. Informator” 2018, nr 3, s. 2, 3, 4.

Autor: → Paweł Michalski

Poprzednie hasło
→ Ślusarski Józef

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł