Spółdzielczy Bank Ludowy w Częstochowie

Udostępnij

Spółdzielczy Bank Ludowy w Częstochowie, bank został zarejestrowany 18 VII 1922 przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie. Zgłoszenie do sądu rejestrowego wniosło → Częstochowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe 2 IV 1921. Spółdzielczy Bank Ludowy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie należał do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Polskich w Warszawie. Udzielał m.in. kredytów w formie dyskonta weksli, przyjmował wkłady pieniężne, kupował i sprzedawał papiery procentowe państwowe i samorządowe, przyjmował subskrypcje na pożyczki państwowe i komunalne, przyjmował do depozytu papiery wartościowe. Bank posiadał dwa budynki: przy al. Kościuszki 11 i al. Najświętszej Maryi Panny 24, ponadto dom mieszkalny przy al. Kościuszki 2/6 i ul. Ogrodowej 43/35. Bank znakomicie prosperował od 1924, co należy wiązać ze stabilizacją złotego; obroty zwiększyły się z 8.600 zł w 1924 do 22 mln w 1926. W 1928 bank wypłacił swoim udziałowcom 7% dywidendy; obroty w 1930 wynosiły 70 mln zł. Częstochowianie chętnie korzystali z bankowego lombardu. Od 1924 w skład rady nadzorczej banku wchodzili: → Jan Pawłowski (przewodniczący), Adam Majewski (kupiec), Piotr Ruciński (urzędnik), Antoni Turniak (kasjer), Jan Holiński (właściciel nieruchomości), Józef Krauze (urzędnik), → Jan Płomiński (przemysłowiec). Zarząd banku stanowili: dr → Józef Marczewski (prezes), → Józef Ficenes (właściciel nieruchomości), → Adam Plebanek (depend u rejenta). Dyrektorem był → Antoni Januszewski. Bank wydał okolicznościową odznakę pamiątkową dla swych członków. Najbardziej dynamiczny okres działalności przypadał na 1927–30. Stopa procentowa od wkładów wynosiła wtedy 5,5 % za wypowiedzeniem 3-miesięcznym i 12% dla wkładów terminowych. Stan wkładów w 1930 wynosił 2.529.912 zł. W 1931–33 w związku z depresją gospodarczą spadła liczba członków banku. Obroty spadły w wyniku zubożenia ludności; niskie dochody w 1936–37 wynikały z deflacyjnej akcji rządu. Bank przerwał działalność po wybuchu wojny, jednak po kilku dniach zastępca dyrektora banku Aleksander Nowicki uzyskał zgodę na kontynuowanie pracy placówki. Bank funkcjonował w swoim lokalu przy al. Kościuszki 2/6. Rachunki przedwojenne zostały zablokowane już we wrześniu 1939, ograniczono czynności banku, w drugiej połowie 1940 zanikły wkłady oszczędnościowe. Udzielano krótkoterminowych pożyczek pod zastaw towarów. Przymusową kontrolę nad bankiem sprawował Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie Okręgowy Związek w Radomiu. Pracownicy banku wspierali działalność charytatywną w mieście, członek zarządu → Piotr Dębski należał do Towarzystwa Opieki nad Więźniami Politycznymi. Z rąk okupanta zginął prezes zarządu banku → Piotr Kozerski. Po wojnie bank wznowił działalność we własnej siedzibie przy al. Kościuszki 2/6. Pierwszym mianowanym dyrektorem Spółdzielczego Banku Ludowego został Stefan Kamasz; w 1947 powrócił do pracy w banku dyrektor Antoni Januszewski. Centralą finansową banku była Centralna Kasa Spółek Rolniczych. Na podstawie zarządzonej w 1948 reformy bankowej Spółdzielczy Bank Ludowy w Częstochowie został zlikwidowany. Jego agendy przejęły Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego. Dwa budynki przekazano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie. Likwidacja trwała do 30 IV 1950. Likwidację przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Aleksander Gąsiorski, Bank Handlowy w Warszawie S. A. Oddział w Częstochowie 1897–1997. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu, Częstochowa 1997, s. 184–185, 246–247, 279; 75 lat spółdzielczości bankowej w Częstochowie. Sprawozdanie, Częstochowa 1975, red. W. Pasierbiński, s. 24–39.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł