Sobieraj Ludwik

Udostępnij

Sobieraj Ludwik (1875–1924), przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny. Ur. 22 VIII 1875 w Nieszawie, był synem Władysława, który w 1872 był założycielem pierwszego w Częstochowie przedsiębiorstwa budowlanego, i Marcjanny z Nowakowskich. Jego bratem stryjecznym był Kazimierz Sobieraj, inżynier architekt.

Ukończył studia budowlane za granicą. Od 1899 w wyniku decyzji ojca prowadził razem ze stryjem Feliksem rodzinną firmę budowlaną. Po śmierci Feliksa od 1909 kierował nią razem z drugim stryjem, Ludwikiem. Firma, w której był odpowiedzialny za dział techniczny, wykonała szereg prac budowlanych w Częstochowie, najważniejszą było wybudowanie w 1912–13 na zamówienie Wielkiego Księcia Michała Aleksandrowicza kamienicy przy ul. Teatralnej 58 (al. Wolności 44), tzw. → Domu Księcia (od 1913 tam mieszkał Ludwik Sobieraj). Sobieraj w 1906 brał udział z ramienia Narodowej Demokracji w wyborach do I Dumy Państwowej, lecz bez powodzenia. W tym okresie był członkiem zarządu → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, → Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego, a od 1912 także Towarzystwa Pracy Społecznej. W 1912 wraz z → Leonem Mońkowskim wszedł do komisji budowlanej → Towarzystwa Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi. W 1915 został członkiem zarządu częstochowskiego Towarzystwa Gimnastycznego → „Sokół”. W 1917–19 należał do komisji ds. biednych oraz komisji gospodarczej Rady Miasta. Był prezesem Związku Zawodowego Rzemieślników Budowlanych. W 1919 podczas zbiórki funduszy na Skarb Narodowy jako jeden z pierwszych przekazał na ten cel złote precjoza i artystycznie wykonany srebrny kosz, „który przez dłuższy czas wystawiany był w oknie administracji „Gońca Częstochowskiego” służąc zachętą do ofiarności dla wielu obywateli miasta”. Zm. 24 I 1924 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 4, rząd 1, grób nr 2.

W małżeństwie z Zofią Moniką Lambrecht miał córkę.

Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”. Historia, 1989, z. 22, s. 134; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 94, 99; – „Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1998, nr 1 (Z. Grządzielski), s. 41; – „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 131, s. 4 (dotyczy Feliksa); „Goniec Częstochowski” 1906, nr 79, s. 3 (dotyczy Feliksa), nr 105, s. 2, 1908, nr 27, s. 2 (dotyczy także Feliksa), nr 48, s. 2 (dotyczy Kazimierza), 1909, nr 131, s. 4 (dotyczy Feliksa), 1912, nr 48, s. 2, nr 51, s. 3, 1915, nr 142, s. 3, 1923, nr 19, s. 3 (wspomnienie), 1931, nr 49, s. 49, 51, 1934, nr 60, s. 3 (dotyczy Kazimierza); „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 46, s. 17; – Częstochowski Poradnik Reklamowy z kalendarzem na rok 1911, s. 61; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 304, 313 (dotyczy Kazimierza); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/35, t. X, k. 217–218, Magistrat Częstochowy 5011, s. 8.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł