Ślusarski Józef

Udostępnij

Ślusarski Józef (1909–69), działacz harcerski i sportowy. Ur. 13 IX 1909 w Częstochowie, był synem Juliana i Heleny z domu Kazibut.

Po ukończeniu w 1926 szkoły powszechnej podjął pracę w zakładach włókienniczych Mottego (później „Union Textille”). Maturę uzyskał w czasie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach. W 1945–47 studiował wieczorowo w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej w Częstochowie, naukę przerwał z powodu złego stanu zdrowia. W 1951–53 był inspektorem produkcji i surowców w Centralnym Zarządzie Przemysłu Wełnianego w Łodzi. W 1953–55 był kolejno kierownikiem działu kontroli technicznej, głównym technologiem i kierownikiem działu techniczno-surowcowego w Stradomskich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja w Częstochowie, w 1956–57 kierownikiem oddziału przygotowalni w Zakładach Filcowych w Częstochowie, w 1958–62 kierownikiem biura Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. W 1964 przeszedł na rentę inwalidzką. Przez wiele lat związany był z harcerstwem (do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 17 III 1926). W 1933 został drużynowym częstochowskiej 26 Drużyny im. T. Kościuszki, w tym samym roku został członkiem komisji sprawnościowej Hufca Męskiego w Częstochowie; organizował wycieczki piesze i rowerowe. Należał do zarządu Komendy Hufca, był kierownikiem referatu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Od 1946 przez kilka kadencji był prezesem Harcerskiego Klubu Sportowego → „Żubr” (późniejszy Związkowy Klub Sportowy „Spójnia”); propagował szczególnie konkurencje strzeleckie i lekkoatletyczne. Utworzył trzy drużyny harcerskie oraz kierował zastępem starszoharcerskim przy 26 Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej im. T. Kościuszki. Zm. 28 IV 1969 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 11, zachód 15–16. Otrzymał odznaczenia harcerskie: Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyże Zasługi dla ZHP.

W małżeństwie (od 1938) z Janiną Pasek (1919–90) miał córkę Elizę (1938–) i syna Ludomira (1940–2018), pedagoga częstochowskich szkół podstawowych: nr 18, 1, 44 (do 1971), pracownika Przedsiębiorstwa „Komobex” (1971–91), później oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.

Zygmunt Łęski, ZHP w Częstochowie i Kłobucku, Częstochowa 1993, s. 159, l63; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu 654/1969; – informacje syna, Ludomira Ślusarskiego (w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego).

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł