Sieroszewski w Częstochowie

Udostępnij

Sieroszewski w Częstochowie, pisarz przyjeżdżał do Częstochowy jako prelegent, sympatyk Polskiej Partii Socjalistycznej, a potem jako żołnierz Legionów Polskich. W maju 1905 zorganizował dwie konferencje w domach prywatnych u rodzin: Szabłowskich i Austenów. Podczas I wojny światowej przybył do Częstochowy 1 X 1914 jako emisariusz → Polskiej Organizacji Narodowej, by wesprzeć działania prowadzone na rzecz Legionów Polskich; występował m.in. podczas wieców w sali Towarzystwa Śpiewaczego → „Lutnia” i sali → Straży Ogniowej Ochotniczej. Podczas kolejnych przyjazdów do Częstochowy, jako sierżant ułanów Beliny-Prażmowskiego, wygłaszał odczyty w sali Straży Ogniowej (w 1915) oraz miejscowych kinoteatrach (m.in. w 1916 w → teatrze „Apollo”). Podczas wizyty w 1915 otrzymał od częstochowskich strażaków „duże ilości siodeł, kulbak i innego sprzętu”, który zostawili opuszczający Częstochowę żołnierze rosyjscy. W 1934 odwiedził Częstochowę w czasie trwania → Wystawy Książki Polskiej.

Józefa Jaglarz, Wystawa książki polskiej i regionalizmu Częstochowy, „Almanach Częstochowy” 1989, s. 68; Juliusz Sętowski, Legiony Polskie a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 1914–1918, [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1998, s. 29; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 67–69; – Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok wraz z monografią Straży za okres 60-ciu lat istnienia, Częstochowa 1932, s. 12.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Siennicki Antoni

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł