Siciarz Witold Marian

Udostępnij

Siciarz Witold Marian (1902–1965), lekarz, społecznik, działacz polityczny. Ur. 2 II 1902 w Rakowie (od 1928 dzielnica Częstochowy), był synem Antoniego (1871–1941), ślusarza, i Apolonii z Saternusów (1878–1960), bratem Stefana (1903–1956), technika, i Janiny (1909–1984).

Siciarz ukończył w 1921 I Gimnazjum Państwowe im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyplom lekarza otrzymał 16 V 1928. Pracował początkowo w Powiatowej Kasie Chorych w Sosnowcu, a od marca 1929 jako zastępca lekarza powiatowego w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Od 1934 był lekarzem powiatu częstochowskiego. W 1929–31 kierował w Mstowie ambulatorium nr 20 → Powiatowej Kasy Chorych. W 1932 został lekarzem sanitarnym Magistratu miasta Częstochowy. Od tr. pracował bezpłatnie jako asystent, a od 1933 jako kierownik szpitala dla zakaźnie chorych w Częstochowie. W 1932–36 był też lekarzem szpitala przeciwjaglicznego w Herbach Starych. W 1933–39 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zdrowia Zarządu Miejskiego w Częstochowie. Do 1939 udzielał porad w przychodni przy ul. św. Barbary. W 1939–45 kierował Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej; zwalczał epidemię tyfusu plamistego i duru brzusznego. W czasie okupacji niemieckiej zaangażowany był w pomoc Żydom. Po wojnie kierował Wydziałem Zdrowia Zarządu Miejskiego (następnie Miejskiej Rady Narodowej). W 1954 został dyrektorem Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, później inspektorem sanitarnym dla miasta Częstochowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Był też lekarzem zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) oraz biegłym sądowym. Siciarz działał w → Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK), m.in. propagując honorowe krwiodawstwo, oraz jako lekarz w → Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W 1945 był jednym z organizatorów → Stronnictwa Demokratycznego w Częstochowie, zasiadał w zarządzie tej partii. Zm. 2 V 1965 w Częstochowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowskim, w kwaterze 3, rząd 1a, grób 16. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego.

Jego żoną była Janina Natalia Tomczak (1909–1984), miał dwie córki.

Wiesław Zegadło, Dr med. Witold Siciarz (1902–1965), [w:] Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie w latach 1945–1984, Częstochowa 1985, s. 119–122 (tu fotografia); – „Gazeta Częstochowska” 1965 (27 IV), nr 16, s. 5; „Goniec Częstochowski” 1932, nr 260, s. 3; „Życie Częstochowy” 1965, nr 106, s. 5, nr 107, s. 6 (nekrolog); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5537 (życiorys); – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 510/1965; – odpis z inskrypcji nagrobnej; informacje Jacka Tomczyka z Częstochowy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Secomski Józef

Następne hasło
→ Siemiatycki Ido Izaak

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł