Secomski Józef

Udostępnij

Secomski Józef (1893–1951), lekarz, oficer rezerwy Wojska Polskiego, członek konspiracji niepodległościowej. Ur. 16 II 1893 w Kamieńsku, powiat piotrkowski, był synem Mikołaja i Bronisławy ze Strzeleckich.

Secomski studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Kazańskiego, następnie kontynuował naukę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyplom lekarski otrzymał 10 XII 1921. Jako lekarz chorób wewnętrznych pracował w szpitalu wojskowym i → Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie. Posiadał stopień kapitana rezerwy (na wypadek mobilizacji przydzielony był do kadry zapasowej 4 Szpitala Okręgowego). Od początku 1930 pracował w ambulatorium → Powiatowej Kasy Chorych na Rakowie (mieszkał przy ul. Okrzei); darzono go szacunkiem za pomoc medyczną udzielaną bezrobotnym. W połowie lat 30. przeniósł się z Rakowa do śródmieścia Częstochowy (al. Kościuszki 7). Od ok. 1934 był ordynatorem Szpitala Miejskiego dla Chorych Zakaźnych (→ Szpital Zakaźny im. Śniadeckich) przy ul. Chłopickiego 90/98. Podczas najazdu niemieckiego we wrześniu 1939 zmobilizowany do wojska; 5 września dotarł do szpitala wojskowego w Łodzi, później został ewakuowany wraz z kadrą szpitalną na wschód. Po zakończeniu walk powrócił do Częstochowy, gdzie ponownie objął kierownictwo szpitala zakaźnego. Od ok. 1940 należał do konspiracji Związku Walki Zbrojnej (później → Armia Krajowa); posiadał stopień majora rezerwy. Po 1945 kierował oddziałem chorób zakaźnych (przy ul. Dąbrowskiego 47) Publicznego Miejskiego Szpitala Powszechnego. Był członkiem → Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Zm. 15 XI 1951 w Częstochowie, pochowany na → cmentarzu Kule.

Jego żoną była Kazimiera Piltz (ok. 1906–1993), która pracowała jako bibliotekarka w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim. Mieli syna Cezarego.

Mieczysław Wyględowski, Almanach lekarzy Częstochowy, Częstochowa [2010], s. 302 (tu fotografia); – Książka adresowa m. Częstochowy 1947, Częstochowa 1947, s. 40, 43; – Stanisław Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji, Warszawa 1990, s. 26, 27, 61, 127; – „Częstochowianin” 1930, nr 32, s. 4; – Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, oprac. S. Konopka, Warszawa 1933, kol. 625; Rocznik oficerski rezerw 1934, reprint, Warszawa – Londyn 2003, s. 218, 756; Urzędowy spis lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych, Warszawa 1939, s. 203; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 1629/1951; Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5607; – informacje Jana Kosińskiego i Mieczysława Wyględowskiego z Częstochowy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Siciarz Witold Marian

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł