Sąd Okręgowy

Udostępnij

Sąd Okręgowy, utworzony w Częstochowie w oparciu o przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z 19 VIII 1917. Sąd ten dzielił się na trzy Wydziały: Cywilny, Karny oraz Rejestr Handlowy. Językiem urzędowym był język polski. Prezesem został mecenas → Mieczysław Kokowski, sędziami zaś: → Bolesław Płodowski, Stanisław Śliwiński i Jan Rzymowski; prokuratorem mianowano Antoniego Goldman-Paprockiego, a wiceprokuratorem – → Ludwika Mężnickiego. Sędzią śledczym w Częstochowie został → Rajmund Zawadzki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości instytucje wymiaru sprawiedliwości zachowały dotychczasowe siedziby i zakres terytorialny. Sąd Okręgowy w Częstochowie został zlikwidowany 1 IV 1922. Rozporządzeniem ministra Sprawiedliwości z 24 XII 1928 został powołany do życia Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Obejmował swym zasięgiem terytorialnym okręgi sądów grodzkich w Częstochowie, Janowie, Kłobucku i Krzepicach. Wydział Zamiejscowy dzielił się na trzy Wydziały: Cywilny, Karny i Rejestr Handlowy. Instancją odwoławczą był Sąd Apelacyjny w Warszawie. W 1936 Sąd Okręgowy przeniósł się z lokalu przy III Alei 51 do budynku przy ul. Dąbrowskiego, róg Racławickiej. Działalność Wydziału Zamiejscowego w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie została przerwana po wybuchu II wojny światowej. 25 XI 1939 Niemcy wznowili funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Częstochowie (z sędzią → Włodzimierzem Winnickim). 1 I 1999 nastąpiło przekształcenie Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie w Sąd Okręgowy, obejmujący swą właściwością miejscową Sądy Rejonowe w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Oleśnie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z 18 V 2001 w okręgu częstochowskim funkcjonowały sądy rejonowe w: Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu, a z dniem 1 I 2004 obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Częstochowie został rozszerzony o Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Mirosław Zwoliński, Pitaval częstochowski czyli kronika głośnych procesów, Częstochowa 2016, s. 8; – „Goniec Częstochowski” 1917, nr 194, s. 3; 1939, nr 3, s. 3 (wydanie okupacyjne); „Kurier Częstochowski” 1939, nr 56, s. 2; „Nasz Głos Powszechny” 1936, nr 3, s. 3; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Poprzednie hasło
→ Sąd Grodzki

Następne hasło
→ Sąd Pokoju

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł