Sąd Grodzki

Udostępnij

Sąd Grodzki, utworzony na bazie dawnych → sądów pokoju, na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 II 1928 (prawo o ustroju sądów powszechnych). Organizację wewnętrzną sądów określało rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z 24 XII 1928. Sąd Grodzki (SG) w Częstochowie dzielił się na dwa oddziały – cywilny i karny. Funkcjonował do 1939. Odwołania od wyroków SG w Częstochowie rozpatrywał → Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Zamiejscowy w Częstochowie. Siedziba SG w Częstochowie znajdowała się w budynku przy III → Alei 51.

Elżbieta Surma-Jończyk, Spółdzielczość Żydów w Częstochowie, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2003, z. VII, s. 267; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Następne hasło
→ Sąd Okręgowy

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł