Rutkowski Jan Zygmunt

Udostępnij

Rutkowski Jan Zygmunt (1907–83), artysta malarz, działacz narodowy i niepodległościowy. Ur. 24 VIII 1907 w Częstochowie, był synem → Bolesława i Adolfiny.

Ukończył osiem klas gimnazjum w Częstochowie. Kształcił się w dziedzinie artystycznej, głównie pod kierunkiem ojca; „był zdolnym akwarelistą, przeważnie pracował przy ojcu Bolesławie, w malarstwie religijnym skłaniał się ku klasycyzmowi”. Był działaczem politycznym: zasiadał w zarządzie Polskiej Organizacji Wolności, następnie mocno zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego (SN), kierował oddziałem grodzkim SN, wchodził w skład zarządu tej organizacji. Był uczestnikiem akcji antysemickich; w grudniu 1931 został skazany na karę aresztu i grzywny za udział w wystąpieniach antyżydowskich. W 1932 występował jako wydawca „Gazety Narodowej”; 7 XII tr. ustąpił z funkcji zajmowanej w tym piśmie. W czasie okupacji niemieckiej należał do konspiracji narodowej. W 1943 był w składzie zespołu redakcyjnego pisma narodowego „Szczerbiec”, którego redakcja mieściła się w lokalu komendy częstochowskiego okręgu → Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w Częstochowie (ul. Senatorska 25). W sierpniu i wrześniu 1944 należał do zespołu redakcyjnego pisma „Rzeczpospolita Polska”, który wydał dwa numery. Zm. 10 IV 1983 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 37, rząd 7, grób nr 6.

W małżeństwie z Krystyną Korkusińską miał dwóch synów: Wojciecha i Jana.

Tomasz Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 73, 142; Witold Mielczarek, Prasa polityczna Częstochowy 1918–1939, [w:] Materiały z konferencji naukowych WOKI KW PZPR i MINEiS, t. III, Częstochowa 1979, s. 217, 219; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 878/1983.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł