Rola Henryk

Udostępnij

Rola Henryk (1932–1991) historyk, pracownik Śląskiego Instytutu Naukowego, autor publikacji. Ur. w Grodnie, był synem Bronisława, nauczyciela gimnazjum, bratem Jana, lekarza. Rodzina Rolów do 1939 mieszkała w Grodnie, później w Będzinie, następnie w Częstochowie.

W 1963 uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy „Huta Częstochowa 1897–1945”. Rola przez pewien czas związany był z Instytutem Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Jako badacz zajmował się dziejami Częstochowy, historią hutnictwa częstochowskiego; w publikacji zbiorowej Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych (Katowice 1964) znalazły się jego artykuły Ruch robotniczy w częstochowskim okręgu przemysłowym w latach 1918–1939 i (wraz z → Jerzym Zimnym) Z dziejów huty im. B. Bieruta w Częstochowie. Mieszkał w Katowicach, był pracownikiem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Publikował artykuły historyczne m.in. w „Ziemi Częstochowskiej”, „Zaraniu Śląskim”, „Sobótce”, „Gazecie Częstochowskiej” (magazyn „Nad Wartą”), „Czasopiśmie Prawno-Historycznym,” „Katoliku”, „Przeglądzie Technicznym”, „Archiwum Historii Medycyny”, magazynie „Mówią Wieki”, „Przeglądzie Nauk Historycznych i „Społecznych”. Pośród publikacji dotyczących Częstochowy na szczególne wyróżnienie zasługuje Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej (Katowice 1965). Rola był także redaktorem opracowań zbiorowych, m.in. Szkiców z dziejów Żarek (Katowice 1984). Był autorem licznych prelekcji historycznych wygłaszanych najczęściej w → Klubie Międzynarodowej Prasy i Książek w Częstochowie. Przekazał do → Archiwum Państwowego w Częstochowie sześć jednostek archiwalnych dotyczących Huty „Częstochowa”; zbiór nosi nazwę „Teki Henryka Roli” (zawiera rękopisy i maszynopisy, relacje, zaświadczenia, dokumenty, fotografie oraz cztery mikrofilmy). Był członkiem zarządu → Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, członkiem częstochowskiego oddziału → Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1953) i jego prezesem (od 1962) oraz → Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Zm. 11 VI 1991 w Katowicach.

„Gazeta w Częstochowie” 1991, nr 32, s. 4 (wspomnienie); materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Rotunda

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł