Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

Udostępnij

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, istnieje od 60 lat, należy do jednej z najstarszych i największych w woj. śląskim. Zebranie założycielskie odbyło się 21 I 1959 w sali → kina „Hutnik”, 21 IV 1959 Sąd Powiatowy w Częstochowie zatwierdził statut oraz wpisał do rejestru Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową (RSM) „Hutnik” jako spółdzielnię lokatorską przy Hucie im. Bolesława Bieruta (Huta sprawowała patronat do 1976). Od 1972 członkowie mogli nabywać lokale własnościowe. Pierwszym budynkiem administrowanym przez spółdzielnię był budynek przy ul. Łukasińskiego 30, pierwszymi blokami wybudowanymi na zakupionym terenie były jednostki przy ul. Prusa 8, 10/12 oraz przy ul. Łukasińskiego 88 i 90. Pierwsze spółdzielcze osiedle mieszkaniowe powstało w rejonie pl. Hutników (ulice: Sosnowa, Sieroszewskiego, Wojska Polskiego, Botaniczna, Kasztanowa i Lipowa). Od 1974 rozpoczęto budowę osiedla „Błeszno”, a od 1983 osiedla „Raków-Zachód” (w dzielnicy → Wrzosowiak). Inwestowano także w budynki o charakterze usługowym. Obecnie RMS „Hutnik” administruje 205 budynkami wielorodzinnymi (ponad 11 tys. mieszkań) i 199 lokalami użytkowymi, skupia ponad 13 tys. członków (ponad 30 tys. mieszkańców). Powierzchnia osiedli to 90 hektarów, nadzór nad zagospodarowaniem oraz stanem technicznym terenu sprawują trzy administracje osiedlowe, spółdzielnia posiada własny zakład budowlano-remontowy.

Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy, Częstochowa 2019, s. 43–44.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł