Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Udostępnij

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, wcześniej Państwowa Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej, 1975–1990 Wojewódzki Dom Kultury (WDK), 1990–1999 Wojewódzki Ośrodek Kultury (WOK) w Częstochowie. Regionalny Ośrodek Kultury (ROK) jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Ogińskiego 13a w Częstochowie. Od początku misją ROK było wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego i promowanie najcenniejszych wartości, zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury. ROK prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną, promocyjną i informacyjną. Ośrodek prowadzi działania głównie na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego, jednak część aktywności programowej obejmuje przedsięwzięcia wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe. Ośrodek oferuje pomoc merytoryczną lokalnym twórcom i zespołom artystycznym, prowadzi współpracę partnerską z instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, a także innymi podmiotami życia kulturalnego w regionie i w kraju. ROK prezentuje dokonania amatorskiego ruchu artystycznego oraz konfrontuje osiągnięcia zespołów i twórców, doskonali też kadry kultury organizując szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników i animatorów kultury. W obszarze działań artystycznych i edukacyjnych ROK organizuje festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy fotograficzne i plastyczne oraz szkolenia i warsztaty, wykłady, seminaria, plenery malarskie i fotograficzne. Instytucja prowadzi stałą działalność ekspozycyjną w Galerii ART-FOTO oraz w galerii Fotopobudka, prezentując fotografie i malarstwo profesjonalnych twórców, a także debiutujących autorów. Corocznie organizuje dla środowisk plastyków i fotografików plenery malarskie i fotograficzne, gdzie amatorzy doskonalą warsztat twórczy oraz konfrontują swoje umiejętności z innymi uczestnikami plenerów; zwieńczeniem działań plenerowych są wystawy prac prezentowane w galerii Ośrodka. Wizytówką ROK są projekty o długoletniej tradycji: Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto” oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Odpowiadając na potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców gmin części północnej województwa ROK od kilku lat z powodzeniem organizuje Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki. To nieodpłatny, semestralny cykl zajęć w formie wykładów, warsztatów i projekcji, stanowiący alternatywną, pozaformalną propozycję edukacyjną; celem projektu jest kompleksowa edukacja kulturalna uczestników, a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu kultury, kształtowanie kreatywności i kompetencji w dziedzinie sztuki. Nowe działania w zakresie animacji kulturowej oraz zachowania dziedzictwa regionu to m.in. Jura ROK Festiwal i Spotkania Folklorystyczne Etnostrada. Jura ROK Festiwal to impreza promująca tradycyjne wartości kultury ludowej, a także zabytki i atrakcje turystyczne regionu północnej Jury. Ważnym punktem programu imprezy jest konkurs Legendy Jury, który ma na celu ochronę języka rodzimego poprzez pozyskiwanie spisanych gwarą podań, legend i baśni. Od 2016 ROK wspólnie z Gminą Olsztyn organizuje Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. To jedyna tego typu impreza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej skierowana na kulturę winobrania, promocję amatorskiego ruchu artystycznego, sztuki i produktów regionalnych oraz walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W programie imprezy odbywają się m.in. koncerty, spektakle, projekcje filmów, wystawy a także seminaria i warsztaty winiarskie. Festiwal promuje również lokalnych artystów. Częstochowski ROK współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym ze stowarzyszeniem „kultura.pl” oraz jurajskim oddziałem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, realizując projekty interdyscyplinarne oraz plenery i wystawy. Ośrodek oferuje również usługi kulturalne w zakresie: fotografii studyjnej, reporterskiej, obsługi akustycznej imprez, nagrań dźwiękowych, wynajmu sali kameralnej ze sceną i wyposażeniem multimedialnym. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie uhonorowany jest m.in.: Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2010). Stanowiska dyrektorów WDK, WOK i ROK pełniły następujące osoby: Romualda Chabrowska (1975–81), Zbigniew Jakubowski (1981–84), Jan Sawicki (1984–86), Krystyna Koziołek (1987–91), Włodzimierz Krawczyński (1991–92), Anna Operacz (1992–2014), p.o. dyrektora Grażyna Siwek (wrzesień-listopad 2014), Małgorzata Majer (od 2014).

Materiały w zbiorach Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł