Rada Opiekuńcza Okręgu Częstochowskiego

Udostępnij

Rada Opiekuńcza Okręgu Częstochowskiego, utworzona w lutym 1916 instytucja organizująca pomoc społeczną dla mieszkańców powiatu częstochowskiego, podlegała Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO) w Warszawie. Obejmowała swoim zasięgiem m.in. Raków (przedstawicielami byli: Zygmunt Jędrzejewski – prezes, → Zygmunt Łabęcki – sekretarz , ks. Lucjan Nawrocki, → Józef Kazimierczak), Kamienicę Polską (Jan Cianciara – prezes, Janina Bielobradek), Kłobuck (Franciszek Witmański – prezes), Blachownię (ks. Zmysłowski), Rędziny (ks. Czaki), Grabówkę (ks. → Marian Nassalski) Konopiska (ks. Kotowski, Leon Szatkowski), Krzepice (ks. Bieniaszkiewicz, → Piotr Kozerski), Opatów (ks. Gutowski), Przystajń (ks. Stawicki). ROOCz zajmowała się opieką nad dziećmi (nadzór sprawował wydział opieki nad dziećmi i młodzieżą), pomocą lekarską, upowszechnianiem zasad higieny, sprawami oświaty zakładaniem czytelni, przedszkoli, szkół, organizacją wiejskich kas pożyczkowo-oszczędnościowych, naprawą dróg. Prowadzono też akcję „wieś dla dzieci”, w ramach której do 1917 prawie 800 dzieci z Częstochowy (głównie z rodzin robotniczych) spędziło wakacje na wsi. Siedziba Rady znajdowała się w Częstochowie, początkowo w gmachu danego Banku Państwa (II → Aleja 34) a od lipca 1916 przy ul. Pięknej 4 (Kilińskiego). W celu pozyskiwania funduszy na działalność społeczną ROOCZ organizowała m.in. loterię dobroczynną RGO. Rada w połowie 1916 kierowała ochronkami (przedszkolami) we Wrzosowej, Rędzinach, Przystajni, Poczesnej i Kamienicy Polskiej, Dąbrowie, Osinach, Blachowni, Konopiskach, Kłobucku, Błesznie, Gnaszynie, Kiedrzynie, Liszce, Wyczerpach Górnych (obecnie te pięć miejscowości znajduje się w granicach Częstochowy). Instruktorką ochronek, które współfinansował → Sejmik Powiatowy była → Maria Moczydłowska. W połowie 1918 prowadzono w Częstochowie i powiecie 50 ochronek i sześć szkół elementarnych. Przy Radzie funkcjonowały m.in. komisje: budowlana, kredytu wiejskiego. W 1918 z powodu braku funduszy znacznie ograniczono działalność Rady.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł