Purski Stefan

Udostępnij

Purski Stefan (1890–), lekarz działacz społeczny. Urodzony 31 VIII 1890 w Kielcach.

W 1916 ukończył medycynę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Specjalizował się w chorobach skórnych i wenerycznych. W lipcu 1918 zamieszkał w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 5; prowadził tam praktykę lekarską. W 1919 został miejskim lekarzem sanitarnym (po ustąpieniu z tego stanowiska doktora → Józefa Marczewskiego) i kierownikiem Urzędu Zdrowia Publicznego w Częstochowie. Jako lekarz miejski doprowadził do utworzenia szpitala wenerycznego dla mężczyzn (przy ul. Miedzianej). Kierował komisją sanitarną miasta Częstochowy, osobiście jako opiekun sanitarny w 1918 przydzielony był do alei Panny Maryi (Najświętszej Marii Panny) i Nowego Rynku (plac Daszyńskiego). We wrześniu 1920 opuścił Częstochowę, ponieważ objął stanowisko lekarza wojskowego 2 pułku artylerii ciężkiej. W II połowie 1922 powrócił do Częstochowy. Ponownie powierzono mu stanowisko miejskiego lekarza sanitarnego, został też naczelnym lekarzem Powiatowej Kasy Chorych (PKCh). Był jednym z inicjatorów, później aktywnym realizatorem budowy gmachu szpitala PKCh (→ Szpital Miejski im. dr. Władysława Biegańskiego). Purski z niezwykłą energią angażował się w działalność oddziału częstochowskiego → Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), w którym przez kilka lat (1923–27 i 1929) był prezesem oddziału. Z ramienia PCK organizował i kierował kursami sanitarnymi dla sióstr rezerwy PCK, utworzył w 1923 żłobek (pracował w nim społecznie), uzyskał tez zgodę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na przejęcie przez Polski Czerwony Krzyż budynków w Herbach (utworzono tam później szpital). Od 1927 należał do komisji szpitalnej Rady Miejskiej. W 1927–29 był członkiem Miejskiego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. W połowie 1929, na wniosek ławnika Józefa Dziuby, odwołano go ze stanowiska lekarza miejskiego (motywując to tym, że jako lekarz cały czas poświęcał się głównie działalności w → Powiatowej Kasie Chorych, zaniedbując obowiązki lekarza miejskiego). W początkach 1930 został inspektorem lecznictwa Kas Chorych miasta Warszawy, a od 1933 zastępcą naczelnego lekarza Powiatowej Kasy Chorych w Warszawie. Purski był oficerem rezerwy (w stopniu kapitana) w korpusie oficerów sanitarnych. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Podkowie Leśnej pod Warszawą.

„Express Częstochowski” 1930, nr 19, s. 2; „Gazeta Kielecka” 1920, nr 117, s. 4; „Głos Wolności” 1923, nr 3, s. 2, nr 17, s. 3, nr 44, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1918, nr 147, s. 7, nr 234, s. 3, 1919, nr 122, s. 6, 1920, nr 221, s. 2, 1928, nr 29, s. 3, nr 116, s. 4, 1929, nr 119, s. 3, 1930, nr 19, s. 3; „Kurier Częstochowski” 1919, nr 7, s. 2; – Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1933/34, opracował S. Konopka, Warszawa 1933, kolumna 796, 910; Rocznik oficerski rezerw 1934 (reprint), Warszawa-Londyn 2003, s. 732, 1207; – Archiwum Państwowe w Częstochowie Magistrat Częstochowy 8021; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł