Promenada Niemena

Udostępnij

Promenada Niemena, licząca 1700 m, to trasa spacerowa i rowerowa wraz z przylegającymi terenami rekreacyjnymi, ciągnąca się od ul. Kiedrzyńskiej do → Lasu Aniołowskiego. Wybudowana częściowo na terenach, które do 1939 zajmowała → Żydowska Ferma Ogrodnicza. Autorem projektu był inżynier architekt Jan Bajda z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Większość prac, które rozpoczęły się we wrześniu 1973, wykonali mieszkańcy Częstochowy (w ramach powszechnych wówczas czynów społecznych). Zanim obiekt przekazano do użytku, częstochowianie mogli wybrać jego nazwę. W plebiscycie ogłoszonym przez „Życie Częstochowy”, spośród różnych propozycji (m.in. Czynu Partyjnego, Przodowników Pracy Społecznej, czy Młodego Pokolenia) wybrano nazwę Promenada XXX-lecia PRL (informuje o tym pamiątkowy obelisk ustawiony przy wejściu od ul. Kiedrzyńskiej), obok (od 1976) znajduje się rzeźba plenerowa → Władysława Łydżby Macierzyństwo). W 2004 Promenada otrzymała nowe imię – Czesława Niemena. Przekazanie Promenady mieszkańcom miasta nastąpiło 27 VII 1974. Przez kolejne lata władze miasta niewiele inwestowały w rozbudowę i wzbogacanie tego kompleksu rekreacyjnego. Głównym atutem jest zieleń: przy wejściu po lewej stronie utworzono park (park „Tysiąclecia”), zadrzewiona prawa strona alei spacerowej oraz piękne głogi wzdłuż ścieżki rowerowej. W środkowej części Promenady rośnie 150–letni wiąz górski, należący do → pomników przyrody. Przy Promenadzie powstały lokale gastronomiczne; największym z nich była „Panorama”, w której odbywały się dansigi (w latach 90. była tu dyskoteka). Do większych inwestycji należał amfiteatr, który szybko podupadł i w II połowie lat 80. był w fatalnym stanie technicznym. Na przełomie XX i XXI w. tereny rekreacyjne przy Promenadzie znacząco zmodernizowano i rozbudowano. W 2009 praktycznie wybudowano od nowa amfiteatr. Zainwestowano w infrastrukturę sportową: powstały profesjonalne i bezpieczne boiska do piłki nożnej i koszykówki, zbudowano skatepark do jazdy na rolkach i deskorolkach, siłownię na świeżym powietrzu, ustawiono kamienne stoły do tenisa stołowego. Powstały również place zabaw dla dzieci. Od czasu utworzenia Promenada była miejscem, gdzie częstochowianie licznie gromadzili się na festynach, kiermaszach, koncertach i innych imprezach kulturalnych, a także sportowo-rekreacyjnych. Tysiące mieszkańców brało udział m.in. w festynach z okazji 1-Maja, Majowych Prezentacjach, Lipcowych Spotkaniach z Rozrywką, Jarmarku Jurajskim. Od 2010 organizowane są tu → Dni Samorządu Terytorialnego. W latach 70. i 80. atrakcją było wesołe miasteczko, zakładano je corocznie w maju przy wejściu na Promenadę, w miejscu gdzie obecnie znajduje się Centrum Handlowe „Promenada” (wybudowane w 2000).

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 113, 146; Bogdan Snoch, Mała encyklopedia Częstochowy, Częstochowa 2002, s. 142; – Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4, Częstochowa 2005, s. 528–529, 538 (fotografia), 539; – „Życie Częstochowy” 1974, nr 177, s. 8; – „Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego” 1978, nr 1, s. 46.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł