Poniedziałki górnicze

Udostępnij

Poniedziałki górnicze, tradycyjne cotygodniowe spotkania odczytowe organizowane przez → Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) poświęcone szeroko rozumianej tematyce górniczej, geologii, ekonomice, postępowi technicznemu itp. Każde spotkanie rozpoczynało się prelekcją, do jej wygłoszenia zapraszano pracowników nauki, inżynierów, ekonomistów, techników, socjologów. W dalszej części spotkań omawiano sprawy dotyczące pracy przedsiębiorstw, wdrażania nowych rozwiązań technicznych, obudowy wyrobisk, mechanizacji, gospodarki materiałowej. Spotkania odbywały się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (→ Dom Technika) przy ul. Kopernika. Uroczyście obchodzono kolejne spotkania jubileuszowe: 250. poniedziałek górniczy w 1964, 500. w 1971. W połowie lat 70. nazwę spotkań zmieniono na „poniedziałki techniczne” (nie zmieniając formuły). Jubileuszowe 700. spotkanie odbyło się w 1976.

Andrzej Adamski, Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim, Częstochowa 1994, s. 182; Maciej Laurman, Szlakiem górnictwa rud żelaza. Suplement II, s. 168–172 (tu zdjęcia).

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł