Pomnik Zwycięstwa Armii Radzieckiej

Udostępnij

Pomnik Zwycięstwa Armii Radzieckiej, znajdował się na pl. Nowotki (Daszyńskiego), ufundowany przez komórki propagandowe Armii Czerwonej i 10 VII 1946 przekazany częstochowianom. Przedstawiał (ponad 3 m wysokości) odlanego z brązu żołnierza radzieckiego trzymającego w jednej ręce sztandar, w drugiej granat. Figura żołnierza ustawiona była na kamiennym postumencie w formie sześcianu, ozdobionym z każdej strony płaskorzeźbami z brązu. Na płycie czołowej postumentu znajdowała się inskrypcja, wkomponowana w płaskorzeźbioną tablicę informującą, że pomnik jest wyrazem hołdu dla poległych w 1941–45 żołnierzy radzieckich. Na trzech pozostałych ścianach płaskorzeźby ukazywały działania piechoty, artylerii, czołgów. Za postacią żołnierza wznosił się, liczący ok. 13 m, czworokątny blok (z betonu); na jego przedniej stronie znajdował się symbol sierpa i młota, zwieńczony był gwiazdą. Usunięty w 1990.

Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim, Częstochowa 1982, s. 59, 60; „Gazeta Wyborcza Częstochowa” 2003 (26–27 IV), s. 2; Mariusz Rutkowski, Pomniki i obeliski w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 31 (maszynopis w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie).

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł