Pomnik Kordeckiego

Udostępnij

Pomnik Kordeckiego, wzniesiony w 1859 na południowo-wschodnim bastionie Klasztoru Jasnogórskiego. Figura przeora → Augustyna Kordeckiego zaprojektowana przez rzeźbiarza Henryka Stattlera została odlana w brązie w rządowej fabryce maszyn na Solcu w Warszawie. Autorem projektu marmurowej podstawy pomnika był budowniczy Józef Orłowski. Przy podstawie pomnika z czterech stron umieszczono tarcze z herbami dowódców kierujących obroną klasztoru przed Szwedami w 1655: Stefana Zamojskiego, Piotra Czarneckiego, Mikołaja Krzysztoporskiego i Jana Skórzewskiego. Na ścianach podstawy umieszczono płyty z brązu: na frontowej znajduje się płaskorzeźba → Matki Boskiej Częstochowskiej, u jej spodu oraz oraz pozostałych teksty dotyczące Kordeckiego i roku wystawienia monumentu. Pomnik został otoczony żeliwnym ogrodzeniem wykonanym ze stylizowanych mieczy, halabard, a w narożnikach pionowo ustawionych luf armatnich spoczywających na stosach kul. Pracami przy pomniku kierował komitet, w skład którego wchodzili: o. Aleksander Ziemba generał zakonu, o. Mateusz Knefliński przeor Jasnej Góry, o. → Eustachy Hawelski, przeor i proboszcz przy parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie oraz J. Orłowski i Romuald Podczarski.

Franciszek Krajewski, Ksiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny, Warszawa 1860, s. 91, 92, 93; Józef Lompa, Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte od wieków, cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1860, s. 69.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł