Polski Związek Wędkarski

Udostępnij

Polski Związek Wędkarski, koło Polskiego Związku Wędkarskiego Częstochowa Miasto, powstało w 1937. W starostwie częstochowskim zarejestrowano wówczas Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego „Wędzisko”, które liczyło 36 członków. W skład zarządu wchodzili: Jerzy Herasimowicz (prezes), Feliks Sosnowski (wiceprezes) oraz Jan Bielunas, → Tomasz Poros, Wojciech Kabus, Ludwik Ochocki, Bolesław Orliński, Karol Szlesinger. Członkowie Towarzystwa dzierżawili wody rzeki Warty, obwód nr 6 obejmujący odcinek Masłońskie – Raków. W czasie okupacji niemieckiej Towarzystwo nie funkcjonowało. Po 1945 usiłowano bezskutecznie reaktywować „Wędzisko”. W miejsce Towarzystwa, jego byli członkowie utworzyli Spółdzielnię Rybacką, której zadaniem było, oprócz działalności wędkarskiej, prowadzenie działalności handlowej. Niezależnie, przy związkach zawodowych fabryki włókienniczej „Częstochowianka” powstała w 1946 Sekcja Robotniczego Towarzystwa Wędkarskiego (założyciele: Franciszek Szymański, Eligiusz Marel, Władysław Suliński). W 1947 reaktywowano Towarzystwo „Wędzisko”, 22 X 1948 dokonano jego rejestracji. Siedziba towarzystwa mieściła się w II → Alei 18, w mieszkaniu F. Sosnowskiego. W 1949 połączono istniejące w Częstochowie towarzystwa wędkarskie w jedno Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego „Wędzisko”. Prezesem został Jerzy Herasimowicz, zaś wiceprezesem – F. Szymański. Liczba członków po połączeniu Towarzystw wynosiła 560. Towarzystwo „Wędzisko” otrzymało lokal przy ul. Katedralnej 19; urządzono tam świetlicę i bibliotekę. Członkami Towarzystwa byli również mieszkańcy Koniecpola, Krzepic, Blachowni i Kamienicy Polskiej. 19 III 1950 zjazd delegatów wszystkich istniejących w Polsce towarzystw wędkarskich podjął uchwalę o połączeniu ich w jedną organizację sportu wędkarskiego pod nazwą Polski Związek Wędkarski (PZW). 2 IV 1950 rozwiązano Towarzystwo „Wędzisko” i założono Koło PZW Częstochowa (zarejestrowano je 14 IV 1950). Koło organizowało zawody wędkarskie, aktywnie działała społeczna straż rybacka, prowadzono intensywne zarybianie wód. 24 II 1961 PZW podjął uchwałę o budowie Domu Wędkarza w Ważnych Młynach (budowę ukończono w 1964). Na początku lat 60. PZW otrzymał nowy lokal przy ul. Kilińskiego 16, a w 1965 przeprowadził się do budynku przy al. Wolności 50b. W 1963 liczba członków Koła wynosiła 1855, w tym 117 członków nie ukończyło 18 lat; zorganizowano więc sekcję młodzieżową. Wędkarze pracujący w dużych zakładach organizowali tam sekcje, które wchodziły w skład Koła. Działały sekcje: Huta, Politechnika, Polskie Koleje Państwowe (PKP), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK), Energetyk, Instal, Ceba, Elanex, Zakłady Budowlane i inne. W 1975 powołano okręg PZW w Częstochowie, a sekcje przy zakładach pracy przekształciły się w samodzielne koła. W tymże roku liczba członków Koła PZW Częstochowa wynosiła 3559. W 1997 PZW podporządkowany został ministrowi Rolnictwa i utracił prawo wydawania kart wędkarskich. Karty wędkarskie miał odtąd prawo wydawać wojewoda (na podstawie zaświadczenia wydanego przez Koło PZW), a po likwidacji województwa częstochowskiego – Urząd Miasta. W 2006 Koło PZW Częstochowa liczyło 813 członków.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł