Północ. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”

Udostępnij

Północ. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”, powstała w 1978, jej osiedle zlokalizowano na terenie Kawich Gór na północnych krańcach Częstochowy. Do realizacji infrastruktury przystąpiono w 1977. Projekt zabudowy wykonało Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Częstochowie. Kierownikiem Pracowni Projektowej była mgr inż. arch. Halina Lemańska, zaś projektantkami arch. Maria Migalska i arch. Jadwiga Macikowska. Pierwszy budynek oddano do użytku w 1979. Jednostka „A” została wybudowana do końca 1980; jednocześnie przystąpiono do budowy jednostki „B”. Wznoszenie jednostki „C” zaczęto w 1981, a jednostki „D” w 1984. Program inwestycyjny zakończono w 1987. W 1994–2003 wybudowano za środki finansowe przyszłych użytkowników osiem budynków mieszkalnych oraz tzw. Mały Dom Mieszkalny z garażami; następnie zabudowano tereny wzdłuż al. Wyzwolenia.

Józef Andrzej Bossowski, 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie, Lwówek Śląski 2004, s. 38; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł