Plebanek Adam

Udostępnij

Plebanek Adam (1875–1953), prawnik, działacz społeczny i sportowy. Ur. 13 XII 1875 we Włoszczowie, był synem Józefa, rolnika, oraz Józefy z Piaseckich.

Plebanek po ukończeniu studiów prawniczych pracował jako praktykant u notariusza, później (od ok. 1916) był sekretarzem w Wydziale Hipotecznym Magistratu miasta Częstochowy. W 1900 należał do założycieli → Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Później był też reprezentantem Towarzystwa Kredytowego dla Przemysłu i Handlu. Od 1924 należał do rady nadzorczej → Spółdzielczego Banku Ludowego. Plebanek był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego (TG) → „Sokół” oraz Straży Ogniowej Ochotniczej. 16 X 1918 wszedł w skład zespołu powołanego przez burmistrza miasta Częstochowy do utworzenia → Straży Obywatelskiej. W listopadzie 1918 dowodził oddziałem złożonym z członków Straży Ogniowej, który brał udział w rozbrajaniu Niemców i zajęciu dworca kolejowego w Częstochowie. Od listopada 1919 należał do zarządu TG „Sokół”. Od 1923 był członkiem Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, a także współzałożycielem Klubu Sportowego → „Turyści”. Od lat 20. wchodził w skład zarządu Straży Ogniowej Ochotniczej; przez pewien czas pełnił funkcję wiceprezesa, kierował też I pododdziałem. W tym okresie należał do różnych komitetów społecznych: m.in. w 1924 do Komitetu Niesienia Pomocy Powodzianom, a w 1931 do Komitetu Pomocy Bezrobotnym (dobrowolnie opodatkował się sumą stu złotych miesięcznie na rzecz bezrobotnych). Od 1929 zasiadał w zarządzie oddziału → Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W końcu sierpnia 1939 na wypadek wybuchu wojny został mianowany komendantem Straży Obywatelskiej, funkcję tą pełnił także po wkroczeniu Niemców do Częstochowy 3 września. 7 XII 1939 został członkiem Komitetu Miejscowego (później Społeczny Komitet Pomocy), który niósł pomoc Polakom przesiedlonym do Częstochowy; od 19 grudnia tr. był członkiem rady prezydialnej tegoż Komitetu, a także przewodził sekcji finansowej. W 1941 odrzucił propozycję objęcia stanowiska zastępcy burmistrza miasta Częstochowy → Stanisława Rybickiego. W 1940–45 był prezesem Spółdzielczego Banku Ludowego. W tymże okresie pełnił funkcję prezesa Straży Pożarnej. Zm. 13 XII 1953 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 48, rząd I, grób nr 10. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1937). Był honorowym prezesem → Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W małżeństwie z Adelą z Włosińskich (1880–1961) miał synów: → Tadeusza oraz Seweryna (1920–1984), podchorążego 27 pułku piechoty, uczestnika wojny 1939, jeńca oflagu w Niemczech, który ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Częstochowie i pracował w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego → „Przemysłówka”; córki: Marię, zamężną Smelczyńską oraz Halinę, zamężną Brzozowską.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 237–238; Eligiusz Małolepszy, Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i powiecie częstochowskim w latach 1918–1939, Częstochowa 1996; – 75 lat spółdzielczości bankowej w Częstochowie. Sprawozdanie, Częstochowa 1975, s. 16, 27, 34; – Stanisław Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji, Warszawa 1990; – „Dziennik Zarządu miasta Częstochowy” 1924, nr 3, s. 11; „Gazeta Powiatowa” 1916, nr 13, s. 95; „Goniec Częstochowski” 1911, nr 279, s. 3, 1918, nr 249, s. 4, 1919, nr 262, s. 3, 1925, nr 99, s. 3, 1931, nr 49, s. 9, 15, 16, nr 245, s. 3, 1937, nr 267 s. 3, 1939, nr 199, s. 4; „Nad Wartą” 1996, nr 12 (dodatek do „Gazety Częstochowskiej”), s. 13, „Ziemia Częstochowska” 1965, t. V, (W. Tyras), s. 235, 1976, t. XI, (Z. Grządzielski), s. 174, 175; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5001; Starostwo Powiatowe Częstochowskie 55, k. 106; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu 1659/1953; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Plac Daszyńskiego

Następne hasło
→ Plebanek Tadeusz

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł