Piotrowski Leon

Udostępnij

Piotrowski Leon (1887–1968), kupiec, działacz społeczny i niepodległościowy, radny miasta Częstochowy. Ur. 7 IV 1885 w Zadzimiu, w powiecie poddębickim, był synem Andrzeja i Tekli (nieustalonej z nazwiska).

Piotrowski pracował jako urzędnik (księgowy) w → Hucie „Częstochowa” B. Hantkego w Rakowie (obecnie dzielnica Częstochowy). Od ok. 1904 należał do → Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); był członkiem koła urzędników należących do PPS, brał udział w konspiracyjnych zebraniach, m.in. w Złotym Potoku. W listopadzie 1906, po rozłamie w partii, opowiedział się po stronie PPS-Frakcji Rewolucyjnej. W tym okresie był członkiem zarządu Stowarzyszenia Spożywczego przy Hucie. Należał również (w lipcu 1907) do współzałożycieli Stowarzyszenia „Obrona”, a także był członkiem komisji rewizyjnej przy Stowarzyszeniu Spożywców „Pomoc” w Kamienicy Polskiej. W 1908 zasiadał w zarządzie Resursy Obywatelskiej w Rakowie. Od końca tr. nie pracował już w Hucie „Częstochowa”. Prowadził m.in. agencję „Gońca Częstochowskiego” w Rakowie. Za działalność niepodległościową w maju 1909 został uwięziony na kilka tygodni w areszcie częstochowskim. W 1910 wraz ze S. Smigrodzkim założył firmę Częstochowską Elektryczną Palarnię Kawy „Mokka-Kawa” (przy II Alei 24); był współwłaścicielem firmy, później prowadził ją już sam do lat 50. W 1917 kandydował w wyborach do Rady Miejskiej (RM). Nie został wybrany, jednakże w lipcu 1918, po rezygnacji z funkcji radnego → Jana Skalmierskiego, zajął jego miejsce. Od sierpnia tr. był członkiem komisji żywnościowej RM. Wkrótce zrzekł się funkcji radnego. Piotrowski był członkiem → Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie. Od 1926 wchodził w skład zarządu oddziału częstochowskiego → Stowarzyszenia Kupców Polskich, pełniąc przez pewien czas funkcję wiceprezesa; w 1929–32 reprezentował kupiectwo częstochowskie w Izbie Przemysłowo-Handlowej województwa kieleckiego w Sosnowcu. Należał do założycieli Szkoły Handlowej w Częstochowie. Piotrowski w lokalu swojej firmy organizował spotkania byłych zesłańców, bojowców i działaczy PPS z okresu rewolucji 1905–07. W 1948 został członkiem Związku Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905–18; od 1957 zasiadał w zarządzie komisji środowiskowej tegoż związku przy miejscowym oddziale Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Piotrowski był członkiem → Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Zm. 13 II 1968 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 8, rząd I, grób 10 (na rogu kwatery). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W małżeństwie z Marią ze Smigrodzkich (ok. 1883–1920) miał troje dzieci: syna i dwie córki; jedną z córek była Maria, zamężna z Józefem Zabówką, porucznikiem kompanii telegraficznej → 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 235–236; – 80 lat Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 6; Franciszek Sobalski, Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Częstochowie i dawnym powiecie częstochowskim w 1921 roku (materiały źródłowe), [w:] „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”. Historia, 1989, zeszyt 22, 1989, s. 141–142; – „Express Częstochowski” 1929, nr 99, s. 2; „Gazeta Narodowa” 1935, nr 34, s.4; „Głos Hutnika” 1993, nr 4, s. 26; „Goniec Częstochowski” 1909, nr 130, s. 3, nr 188, s. 1, 1914, nr 177, s. 2, 1916, nr 210, s. 3, 1926, nr 286, s. 3, 1931, nr 49, s. 19, 20, 1932, nr 275, s. 5; Polski Czerwony Krzyż. Sprawozdanie oddziału częstochowskiego za 1933, Częstochowa, s. 14; „Życie Częstochowy” 1957, nr 218, s. 8, 1968, nr 41, s. 4; „Kurier Codzienny” 1926, nr 113, s. 4; – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Związek Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905–1918, t. 7, s. 12; Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 4998, s. 2, 585, 592; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 214/1968; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł