Pęczalski Henryk

Udostępnij

Pęczalski Henryk (1887–1967), oficer Wojska Polskiego, komendant wojskowy miasta Częstochowy, dowódca 27 pułku piechoty. Ur. 19 IV 1887 w Borkowicach, powiat konecki, był synem Antoniego i Marii z Paullerów.

Po ukończeniu sześciu klas gimnazjum w Radomiu, od 1904 służył w wojsku rosyjskim; 15 VIII 1907 ukończył Szkołę Wojskową w Wilnie. Skierowany do → 7 pułku strzelców w Częstochowie w 1907–14 sprawował funkcję dowódcy plutonu w: kompanii piechoty, szkole podoficerskiej, w kompanii karabinów maszynowych i służbie łączności pułku. W 1914–15 walczył na froncie austriackim. W 1915 został wzięty do niewoli; przetrzymywany był wśród oficerów rosyjskich w obozie w Brüx, skąd w grudniu 1916 na własną prośbę przeniesiony został do obozu w Csot z jeńcami Polakami z armii rosyjskiej. W 1918 zgłosił się do Wojska Polskiego, po odbyciu kursu oficerskiego w listopadzie 1918 został skierowany na dowódcę I batalionu częstochowskiego okręgowego pułku piechoty (pp). Od 20 XII 1918 do 25 VI 1919 był komendantem miasta Częstochowy. W stopniu majora (ze starszeństwem z 1 VI 1919) do 6 VII 1919 był zastępcą dowódcy batalionu zapasowego 2 pp Legionów. Po ukończeniu 1 IX 1919 kursu dowódców batalionu w Rembertowie przeniesiono go do referatu wyszkolenia Okręgu Generalnego Kielce. Od grudnia tr. był zastępcą szefa Oddziału V Okręgu w Kielcach. W lutym 1920 ponownie przeniesiony na krótko do batalionu zapasowego → 27 pp. Od marca 1920 powtórnie przydzielony do Okręgu Generalnego Kielce; przez dwa miesiące był dowódcą kieleckiego batalionu etapowego. Później kolejno był komendantem placu w Częstochowie, zastępcą dowódcy batalionu zapasowego 27 pp (1 XI 1920 – 18 I 1921), dowódcą I batalionu 27 pp (18 I – 1 V 1921) i dowódcą batalionu sztabowego (1 V – 1 XI 1921). Awansowany do stopnia podpułkownika (ze starszeństwem z 1 VII 1923). W 1922–26 był zastępcą dowódcy 27 pp, później dowódcą tegoż pułku (od 2 XI 1926 do stycznia 1927). Od stycznia 1928 odbywał 6-miesięczną praktykę w Powiatowej Komendzie Uzupełnień (PKU) w Jarocinie, następnie przez kilka miesięcy pozostawał w dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu nr IV. 31 X 1928 przeniesiono go w stan spoczynku. 31 VIII 1939 powołano go do służby czynnej na komendanta garnizonu w Skierniewicach. Podczas najazdu niemieckiego 26 IX tr. został wzięty do niewoli niemieckiej; przetrzymywany był do 24 V 1945, głównie w Oflagu VIIA Murnau. Do kraju powrócił 1 IX 1945. Zm. 3 II 1967 w szpitalu w Toszku, pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, w sektorze 36, rząd 1, grób nr 19. W wojsku rosyjskim był odznaczony m.in. orderami rosyjskimi: św. Anny IV, III i II klasy oraz św. Stanisława III i II klasy.

Żonaty z Marią Jaskulską, miał synów Jerzego (1913–), Stefana (1914–1920), Wiesława (1919–), Zbigniewa (1927–) i córkę Danutę (1921–).

Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, pod red, J. Sętowskiego, Częstochowa 2012, s. 176–177; Lech Mastalski, Kadra dowódcza 7 Dywizji Piechoty 1919–1939. Słownik biograficzny, Częstochowa 2014, s. 187, 188, 189.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Pawilony przy ratuszu

Następne hasło
→ Piaścik Jan Demetriusz

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł