Państwowe Liceum Felczerskie (PLF)

Udostępnij

Państwowe Liceum Felczerskie (PLF), funkcjonowało w 1950–58. Warunkiem przyjęcia do liceum felczerskiego była płeć męska (początkowo) oraz w pierwszym roku nauki ukończenie 8 klasy liceum ogólnokształcącego, a od 1951 9 klasy. W 1950–52 szkoła mieściła się przy al. Kościuszki 10, a internat dla jej uczniów w pomieszczeniach Technicznych Zakładów Naukowych Górnictwa Rud przy ul. Jasnogórskiej. Pierwszym dyrektorem szkoły mianowany został dr med. → Czesław Grzybowski, zastępcą do spraw wychowawczych – → Witold Wudkiewicz, dyrektorem administracyjnym – Stefan Plewniak, a kierownikiem szkolenia – Franciszek Ostrowski. W 1952 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie przyznało szkole, wraz z internatem, ostatni segment budynku po dawnych → koszarach Zawady przy ul. Dąbrowskiego 79. Funkcję dyrektora objął lekarz → Ryszard Magnuszewski. Pierwszy egzamin dyplomowy odbył się w czerwcu 1953 (świadectwo dojrzałości i dyplom felczera medycyny uzyskało wówczas 38 absolwentów). Kobiety do Państwowego Liceum Felczerskiego przyjmowane były dopiero od roku szkolnego 1954/55. PLF i → Państwowa Szkoła Felczerska wykształciły (do 1958) 385 felczerów.

Halina Piskorska, Średnie szkolnictwo medyczne na terenie Częstochowy w latach 1950–2008. Zarys problematyki, [w:] Problemy ochrony zdrowia i edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w regionie częstochowskim XIX–XXI w., pod red. A. Ślęzaka i B. Zawadowicz, Częstochowa 2014, s. 110, 111.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł