Okuszko Kazimierz

Udostępnij

Okuszko Kazimierz (1876–1931), lekarz, działacz społeczny, socjalistyczny i niepodległościowy, radny miejski. Ur. 16 I 1876 w Szumsku, w guberni kieleckiej, był synem Antoniego i Kazimiery z Zarzeckich.

Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom 25 VII 1904), uzyskał doktorat. Od ok. 1900 związany z ruchem socjalistycznym. Od 1903 należał do → Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); w Krakowie był członkiem Organizacji Zagranicznej PPS. W sierpniu 1904 powrócił do Królestwa Polskiego. Prowadził praktykę lekarską w Sosnowcu, a później podjął pracę w ambulatorium (od 1906 także w szpitalu) → Huty „Częstochowa” B. Hantkego w Rakowie (od 1928 dzielnica Częstochowy). Należał w Rakowie do komisji lekarskiej oceniającej stan zdrowia pracowników, którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom, a także do komisji sanitarnej dokonującej kontroli domów w Rakowie. Prowadził prelekcje dotyczące ochrony zdrowia. Na początku marca 1910 odszedł ze Szpitala Huty „Częstochowa” („ku ogólnemu żalowi pracowników”, jak podawał „Goniec Częstochowski”), przeniósł się do Praszki. Tam był lekarzem prowadzącym wolną praktykę. W grudniu 1912 powrócił do szpitala hutniczego (na miejsce naczelnego lekarza doktora → Przemysława Rudzkiego). Udzielał się w Rakowskim Gnieździe Towarzystwa Opieki nad Dziećmi. W czasie I wojny światowej angażował się w działalność oświatową i kulturalną: od sierpnia 1914 prowadził zajęcia w szkole, którą uruchomiła huta, w 1915–17 był wykładowcą (z psychologii, anatomii i fizjologii) na kursach samokształcenia w Częstochowie i Rakowie, w końcu 1916 był współzałożycielem, później członkiem zarządu (sekretarzem, wiceprezesem) Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie; starał się o fundusze na zakup książek, złożył też wniosek w sprawie pozyskania dla biblioteki odpowiedniego budynku. W lipcu 1917 przeprowadził się z Rakowa do Częstochowy, zamieszkał przy ul. Teatralnej (al. Kościuszki), a w 1918 przy Dąbrowskiego 6. Od końca 1916 uczestniczył w działaniach prowadzonych przez Centralny Komitet Narodowy w Częstochowie; w 1917 był jednym z twórców programu wydziału częstochowskiego Rady Narodowej. W lutym tr. był jednym z założycieli Towarzystwa → „Piechur”, które było egidą → Polskiej Organizacji Wojskowej w Częstochowie; Okuszko wybrany został zastępcą członka zarządu „Piechura”. Od marca 1919 w ramach Organizacji Pomocy Żołnierzowi Polskiemu prowadził wykłady na kursach sanitarnych. W maju tr. wziął udział w zebraniu organizacyjnym Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża (później → Polski Czerwony Krzyż – PCK); został wiceprezesem tymczasowego zarządu oddziału częstochowskiego Czerwonego Krzyża. Do końca lat 20. działał w miejscowym oddziale PCK; w 1926–27 należał do komisji rewizyjnej. Od początku lat 20. był lekarzem → Powiatowej Kasy Chorych. W 1926 należał do organizatorów → Częstochowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego oraz Poradni Przeciwgruźliczej; jako lekarz chorób dziecięcych pracował w tejże poradni. Okuszko brał udział w życiu samorządowym miasta: w 1928 wszedł do Rady Miejskiej (z listy zastępców, na miejsce Jana Kozickiego, który zrzekł się mandatu). W tym czasie należał do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Udzielał się w Stowarzyszeniu Pracy Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka J. Piłsudskiego. Okuszko interesował się filozofią, wygłaszał referaty, był autorem opracowania Filozoficzna działalność Władysława Biegańskiego, a także przetłumaczył na język polski Psychologię uczuć Ribot'a. Zm. 27 X 1931 w Warszawie.

Jego żoną (od 1910) była Zofia Ludmiła Głuchowska, siostra → Janusza Głuchowskiego, generała Wojska Polskiego.

Mieczysława Biegańska, Władysław Biegański. Życie i praca, Warszawa 1930, s. 185; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 179; – Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 145; Kursy samokształceniowe w Częstochowie. Sprawozdanie z cyklu drugiego za rok szkolny 1915–16, Częstochowa 1916, s. 15; Sprawozdanie z cyklu trzeciego za rok szkolny 1916–17, Częstochowa 1917, s. 11; – „Głos Hutnika” (kwartalnik) 1994, nr 5 (J. Bala), s. 30; „Goniec Częstochowski” 1908, nr 273, s. 2, nr 279, s. 3, 1909, nr 10, s. 2, 1912, nr 331, s. 2, 1914, nr 54, s. 3, 1915, nr 96, s. 3, 1916, nr 195, 259, s. 3, nr 284, s. 3, 1917, nr 31, s. 3, nr 45, s. 3, nr 63, s. 3, nr 67, s. 3, nr 162, s. 3, nr 204, s. 2, 1918, nr 143, s. 7, 1919, nr 40, s. 3, nr 112, s. 3, nr 271, s. 3, nr 157, s. 3, 1926, nr 213, s. 3, nr 233, s. 5, 1931, nr 49, s. 7; „Kurier Codzienny” 1926, nr 57, s. 2, nr 62, s. 3, nr 77, s. 2, 1927, nr 46, s. 5; „Kurier Częstochowski” 1919, nr 65, s. 2; „Robotnik” 1931 (11 X), nr 354, s. 4 (wspomnienie); Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, oprac. S. Konopka, Warszawa 1933; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5503, s. 387–88; parafia św. Zygmunta 1910, akt ślubu Kazimierza Okuszki i Zofii Głuchowskiej, nr 124; – relacja Anny Fukushimy (w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego).

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł