Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Udostępnij

Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, zbudowane zostało w 1930–34 dzięki inicjatywie → Stowarzyszenia Pracy Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka J. Piłsudskiego na działce w kwadracie ulic: Pułaskiego, 7 Kamienic, Grunwaldzkiej i Zgody. Na budynek główny, boisko i trybuny wydano 300.000 zł, później wybudowano krytą strzelnicę sportową (od strony ul. Grunwaldzkiej). W budynku Ogniska przy ul Pułaskiego 2 (obecnie nr 4/6) miały siedzibę: Koło Sportowe → „Brygada”, Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, → Legion Młodych, Pocztowy Związek Sportowy, Rejonowy Ośrodek Nauczycieli, Towarzystwo Gimnastyczne → „Sokół” (i jego bogata biblioteka), Związek Bokserski, → Związek byłych Więźniów Politycznych, Związek Harcerski, → Związek Inwalidów, → Związek Legionistów, → Związek Peowiaków, → Związek Strzelecki „Strzelec”. Po II wojnie światowej obiekt przekazano Robotniczemu Klubowi Sportowemu → „Skra”. Na początku lat 60. zmodernizowano trybuny. Od lat 70. do 1990 obiekt pozostawał w dyspozycji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Jura”. Obecnie dawne zabudowania Ogniska oraz teren ten zajmuje Akademia Polonijna.

Eligiusz Małolepszy, Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i powiecie częstochowskim w latach 1918–1939, Częstochowa 1996, s. 95; – Jerzy Badora, „Ognisko Niepodległości”, maszynopis w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, s. 2, 3; – „Gazeta Częstochowska” (magazyn historyczny „Nad Wartą”) 19–25 X 2017, s. III.

Autor: → Paweł Michalski

Następne hasło
→ Ognisko Robotnicze

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł