Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

Udostępnij

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), formacja powołana w 1958, kontynuująca działalność → Powszechnej Organizacji Służba Polsce. Organizowała pracę młodzieży przy rozbudowie gospodarki państwowej, prowadziła szkolenie zawodowe i wojskowe. W 1979 przekształcona w oddziały obrony cywilnej. Istniały również sezonowe (wakacyjne) OHP dla młodzieży szkolnej i studenckiej. W Częstochowie pierwszy hufiec pracy, którego komendantem był Marian Bogusławski, liczący 21 osób powstał w 1959 na Kucelinie; junacy pracowali dla Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (CzPBP). W tr. powstał drugi OHP, którego junacy odbywali praktyki w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego (później Kombinat Budowlany – KB. W 1974–78 powstało siedem stacjonarnych hufców, cztery z nich pracowały dla KB-2 i CzPBP-2. Od początku lat 60. w Wakacyjnych Hufcach Pracy brali udział studenci → Politechniki Częstochowskiej, a także młodzież częstochowskich szkół średnich. Organizacja została reaktywowana w 1992.

Józef Wojtas, Wychowanie i kształcenie młodzieży poprzez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy, [w:] Materiały z konferencji naukowych WOKI, KW PZPR i MINEiS, t. II, Częstochowa 1978, s. 305, 307; Witold Mielczarek, Wybrane problemy działalności częstochowskiej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej w latach 1957–1976 i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, [w:] Materiały z konferencji naukowych WOKI, KW PZPR i MINEiS, t. II, Częstochowa 1978, s. 235.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł