Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, Ozon)

Udostępnij

Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, Ozon), organizacja polityczna obozu sanacyjnego założona w lutym 1937 w celu przeciwdziałania rozpadowi obozu rządzącego i skupienia wokół niego i osoby marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego szerszych kręgów społecznych. W Częstochowie powstanie OZN poprzedziło zebranie informacyjne w marcu 1937, w którym oprócz lokalnych przedstawicieli obozu sanacyjnego brali udział Stefan Starzyński i Leopold Skulski. Organizacja częstochowska została utworzona w czerwcu 1937, jej pracami kierował → Adam Bardziński. Powołano dziesięcioosobowy zarząd grodzki, którego prezesem od 1938 był → Tadeusz Koss. OZN w Częstochowie przejął wpływy → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR), opierając się głównie na środowiskach urzędniczych i nauczycielskich. Próby pozyskania szerszych wpływów wśród robotników (metalowców i włókniarzy) poprzez centralę związkową – Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych i utworzenie przy miejscowym OZN Sekcji Robotniczej nie przyniosły spodziewanych efektów.

Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, s. 1056; Tomasz Mielczarek, „Życie polityczne robotników częstochowskich 1918–1939”, Warszawa 1988 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej w Częstochowie), s. 290, 293.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł