Obóz Narodowo-Radykalny „ABC” (ONR „ABC”)

Udostępnij

Obóz Narodowo-Radykalny „ABC” (ONR „ABC”), powszechnie przyjęta nazwa Obozu Narodowo-Radykalnego w 1935–39 (po odłączeniu się ONR „Falangi”). Nazwa wywodzi się od tytułu dziennika „ABC”. ONR „ABC” głosił hasła antyżydowskie, antykapitalistyczne oraz antydemokratyczne, był organizacją nielegalną faktycznie tolerowaną przez władze. W Częstochowie ONR „ABC” wyodrębnił się w lipcu 1937 ze → Stronnictwa Narodowego. Grupa ta powstała z inicjatywy → Mirona Kołakowskiego, Tadeusza Braulińskiego, Adama Gemlicza i Waleriana Dembińskiego. Częstochowski ONR „ABC” nie zdobył większych wpływów mimo prób podejmowanych m.in. w środowisku robotniczym. Zamierzał założyć organizację pod nazwą Związek Popierania Stanu Polskiego Posiadania, lecz pod deklaracją założycielską podpisy złożyło zaledwie 18 osób. Kolportowana przez to ugrupowanie gazeta „ABC” rozchodziła się w Częstochowie w 250 egzemplarzach.

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 263; – Tomasz Mielczarek, „Życie polityczne robotników częstochowskich 1918–1939”, Warszawa 1988 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej w Częstochowie) s. 286, 287.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł