Nierenberg (Nirenberg) Icek (Icyk) Szyja

Udostępnij

Nierenberg (Nirenberg) Icek (Icyk) Szyja (1886–), kupiec, urzędnik, działacz polityczny i samorządowy, społecznik. Ur. 13 IX 1886 w Częstochowie, był synem Szlamy, introligatora (posiadał warsztat przy II Alei 24) i Rywki Lai z Goldherszów (–1932 Częstochowa), bratem Henocha (29 I 1899 Częstochowa–), księgowego.

Nierenberg ukończył szkołę miejską w Częstochowie. Pracował w sklepie z przyborami do pisania (w II Alei). W czasie I wojny światowej był jednym z przywódców Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej. W 1917 z ramienia tej partii wszedł (w wyborach kurialnych, z kurii VI – robotniczej) do Rady Miejskiej (RM) w Częstochowie; był członkiem komisji dla biednych oraz żywnościowej. Ponownie członkiem RM z ramienia Żydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej → Farajnikte został w 1919; pracował w komisjach żywnościowej, elektrycznej (od 1920), dobroczynności oraz do spraw wynagradzania policji. Od ok. 1925, po upływie kadencji radnego, był pracownikiem wydziału administracyjnego zarządu miasta Częstochowy. Od listopada 1918 jako członek Farajnikte wchodził w skład → Częstochowskiej Rady Robotniczej; zasiadał w jej Komitecie Wykonawczym. Wraz z Romualdem Jarmułowiczem (Polska Partia Socjalistyczna) i Józefem Zagórskim (Narodowy Związek Robotniczy) (NZR) złożył protest przeciwko bezczynności RM w dziele ulżenia doli robotników. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 był pełnomocnikiem listy Farajnikte (Zjednoczeni). Był współzałożycielem, później członkiem zarządu spółdzielni robotniczej „Zjednoczeni”. Udzielał się na niwie społecznej. Należał do najaktywniejszych działaczy → Robotniczej Strzechy Dziecięcej im. L. Pereca; m.in. w styczniu 1918 z ramienia Strzechy złożył wniosek do RM o dofinansowanie tejże instytucji. Przez szereg lat pełnił funkcję prezesa oddziału częstochowskiego CISZO (Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej). Był członkiem oddziału częstochowskiego → Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Nierenberg mieszkał w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 32.

Jego żoną była Sura z Fridmanów (1887 Nieznanice–), miał synów: Leona (5 X 1911 Łódź–), absolwenta Gimnazjum Męskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Szkół Średnich w Częstochowie (matura 1930), Henryka Henecha (13 VIII 1920 Częstochowa–) oraz Szaję.

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2020.

Autor: → Juliusz Sętowski , → Wiesław Paszkowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Niemirowski Samuel Szmul

Następne hasło
→ Nowa Synagoga

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł