Niemirowski Samuel Szmul

Udostępnij

Niemirowski Samuel Szmul (1889–1940?), przemysłowiec, działacz społeczny, polityczny i sportowy. Ur. 28 VIII 1889 w Kamionce, powiat czygryński (Rosja).

Niemirowski był rosyjskim Żydem, który przybył do Częstochowy jako przedstawiciel rosyjskiej firmy. Początkowo prowadził warsztat kapeluszniczy. W latach 30. był współwłaścicielem odlewni żelaza i sklepu żelaznego (Niemirowski, H. Wiener, A. Baum z siedzibą przy II Alei 22). Niemirowski był prezesem Związku Rzemieślników, przewodził też Związkowi Drobnych Kupców, zasiadał w zarządzie Związku Przemysłowców i Kupców. Jako prezes Związku Rzemieślników Żydów utworzył Rzemieślniczy Bank Spółdzielczy, w którym można było otrzymać pożyczki na niski procent lub całkiem nieoprocentowane; w 1929–30 był członkiem zarządu Banku. Z ramienia Związku Drobnych Kupców często interweniował w urzędzie podatkowym w sprawie obniżenia podatków lub rozłożenia ich na raty niezamożnym kupcom. Przewodził w Częstochowie Organizacji Syjonistów Rewizjonistów. Angażował się w działalność sportową i rekreacyjną; w 1930 był wiceprezesem Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego, a w II połowie lat 30. (do 1939) prezesem Żydowskiego Stowarzyszenia Gimnastyczno-Sportowego → „Makkabi” oraz prezesem → Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1922 utworzył towarzystwo filantropijne „Bejs Lechem”. W 1927 z jego inicjatywy powstała komisja Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Częstochowie, która miała za zadanie upowszechniać plan budowy nowego gmachu dla Gimnazjum Żydowskiego; Niemirowski też znalazł się w tej komisji. W 1925 wszedł w skład komitetu dla uczczenia otwarcia Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Mieszkał w Częstochowie przy II Alei 35. Po wkroczeniu Niemców do Częstochowy, 4 IX 1939 został zatrzymany i wraz z innymi zakładnikami do listopada tr. był przetrzymywany w koszarach Zawady. Ponownie aresztowany 12 VI 1940 i osadzony w Niemieckim Więzieniu Karnym na Zawodziu w Częstochowie. Wywieziony został 16 VII tr. do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, tam zginął.

Jego żoną była częstochowianka, Sara (Sura) z Willingerów (23 XI 1889 Częstochowa – 4 I 1943 Częstochowa), córka Lajzera, złotnika, i Brandli z Szeferów. Mieli troje dzieci (które uczyły się w Gimnazjum Axera, a później w Żydowskim Gimnazjum Społecznym): dwóch synów, z których jeden wyjechał na studia medyczne do Francji, a drugi, Izaak (20 II 1912–) w 1934 ukończył politechnikę w Liège, był inżynierem przemysłu chemicznego. Córka Bronisława (28 V 1918 – 4 I 1943), była zamężna z Bolesławem Markowiczem. Żona i córka Niemirowskiego zostały zamordowane na terenie tzw. małego getta. W 1945 zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu żydowskim w Częstochowie, grób 1159 II.

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2020.

Autor: → Juliusz Sętowski , → Wiesław Paszkowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł