Niemiecka dzielnica mieszkaniowa

Udostępnij

Niemiecka dzielnica mieszkaniowa, tworzona od 28 XI 1942 na podstawie zarządzenia starosty niemieckiego Eberhardta Frankego. Zlokalizowana w czworoboku ulic: Waszyngtona, Wolności, Herbskiej (Boya-Żeleńskiego, Handlowej (Korczaka), Słowackiego i Pułaskiego. Wysiedlono stąd większość rodzin polskich (z 1554 pozostało jedynie 246); ich członkowie pełnili funkcje usługowe w dzielnicy (głównie dozorców domów). Wielu częstochowskich Reichsdeutschów i Voksdeutschów, mimo nacisku władz niemieckich, nie chciało osiedlać się w dzielnicy niemieckiej (część mieszkań pozostała niezamieszkała). Na ul. Handlową (obecnie Korczaka), do budynku Gimnazjum Handlowego Stowarzyszenia Kupców Polskich, przeniesiono szkołę niemiecką z Zawodzia. Przy ul. Sobieskiego11/13 w budynku Szkoły Powszechnej nr 9 urządzono szpital wojskowy. Niemcom nie udało się zakończyć prac przy tworzeniu dzielnicy. Wykwaterowanie ponad tysiąca rodzin polskich pogorszyło sytuację mieszkaniową ludności polskiej w mieście.

Franciszek Patrzyk, Ludność i zagadnienia mieszkaniowe w Częstochowie w XX wieku, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, Katowice 1964, s. 296, 297; Stanisław Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji, Warszawa 1990, s. 144, 145.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł