Nasza Praca. Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”

Udostępnij

Nasza Praca. Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”, pierwsza w Częstochowie spółdzielnia mieszkaniowa typu lokatorskiego, utworzona 18 III 1958 z inicjatywy działaczy spółdzielczych Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” i Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność”, pod nazwą Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (MSM) „Nasza Praca”. W 1958 rozpoczęto działalność inwestycyjną – dokończono budowę pozyskanych od innych spółdzielni budynków przy ul. Nadrzecznej 35/41 i 63 oraz kontynuowano budowę przejętych od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej domów przy al. Pokoju. Pod koniec 1958 Spółdzielnia zrzeszała 514 osób, z których 100 otrzymało już mieszkania. W 1960–61 zrealizowano część osiedla „Stare Miasto”, osiedle przy ul. Jasnogórskiej i ul. Partyzantów, zabudowano okolice pl. Bohaterów Getta. W pierwszych pięciu latach działalności Spółdzielnia pozyskała 56 budynków mieszkalnych. Kolejne zabudowania wzniesiono w dzielnicach: Tysiąclecie i Trzech Wieszczów. W 1975 MSM „Nasza Praca” i Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa połączyły się i występowały odtąd pod nazwą Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”. Przystąpiła ona do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) jako jeden z członków założycieli. W latach 1976–77 Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą w powiernictwie WSM w Częstochowie. Po decyzji o rejonizacji działania spółdzielni w mieście, „Nasza Praca” przekazała część swych zasobów innym spółdzielniom. W rejonie Śródmieścia na bazie budynków „Naszej Pracy” powstała → Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zaś „Nasza Praca” objęła teren od dzisiejszej al. Jana Pawła II na południu do Kiedrzyna na północy oraz od ul. Łódzkiej na zachodzie do ul. Rolniczej na wschodzie. Spółdzielnia posiada ponad 10000 mieszkań w prawie 200 budynkach; zrzesza ponad 8000 członków, a jej zasoby zamieszkuje około 20000 ludzi. Spółdzielnia administruje budynkami za pośrednictwem Kierownictw Osiedli „Wschód” i „Zachód”; administruje ponadto budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada zakład specjalistyczny montażu i obsługi dźwigów osobowych, hydroforowni, telewizji kablowej i sieci interaktywnej. Od kilkudziesięciu lat w Spółdzielni prowadzona jest także działalność kulturalna o szerokim zakresie. W 1980 otwarto w „Naszej Pracy” Klub plastyka-amatora, ponadto Spółdzielnia przyjęła mecenat nad grupą „Zachęta”.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 37, 198; – „Życie Częstochowy” 1967, nr 196, s. 6; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Następne hasło
→ Neufeld Daniel

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł