Mulewicz (Muliewicz) Heliodor Józef Kalasanty

Udostępnij

Mulewicz (Muliewicz) Heliodor Józef Kalasanty (1828–1893), lekarz. Ur. 2 VII 1828 w Radzanowie, powiat mławski, był synem Antoniego Józefa i Domicelli z Kosseckich (1793–1885).

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Mławie, a później w Pułtusku. W 1842 podjął naukę w Gimnazjum Realnym w Warszawie. Po otrzymaniu matury w 1847 przez pewien czas był nauczycielem domowym, a później pracował w majątku ziemskim na Podolu. W 1853 wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu św. Władymira w Kijowie. Studia ukończył w 1858; 24 VII tr. otrzymał dyplom i „stopień lekarza ze wszystkimi prawami i przywilejami”. Praktykę lekarską podjął początkowo w powiecie wieluńskim, lecz w 1859 osiadł w Częstochowie, gdzie od 21 XI 1860 rozpoczął pracę w → Szpitalu Najświętszej Maryi Panny (NMP). Stanowisko lekarza szpitalnego objął 13 V 1861 po doktorze Maurycym Fajansie. W 1866 zasłużył się w zwalczaniu cholery, której przebieg dokładnie opisał w pracy Sprawozdanie z epidemii cholery grasującej w mieście Częstochowie i okolicy w roku 1866 („Tygodnik Lekarski” 1867, nr 37, s. 289–291). W 1870–90 zamieszczał wzmianki meteorologiczne i epidemiologiczne w „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Do 1870 był jedynym lekarzem szpitala NMP, a także współpracownikiem, następnie członkiem Rady Szczegółowej zarządzającej szpitalem. W tym okresie zastępował często lekarza miejskiego → Józefa Wizemberga. Po śmierci lekarza powiatowego → Józefa Leszczyńskiego (zm. 24 X 1870), Mulewicza, z rozporządzenia gubernatora piotrkowskiego, 21 XII tr. mianowano lekarzem powiatu częstochowskiego. W końcu 1870 zrezygnował z pracy w szpitalu, a jego następcą na tym stanowisku został dr → Gustaw Fritsche. Po → Alfonsie Erlickim, który wyjechał na dalsze studia do Petersburga, 26 IV 1877 Mulewicz otrzymał posadę lekarza → Częstochowskiego Progimnazjum Klasycznego. W 1879–88 kilkakrotnie przebywał na leczeniu poza granicami Królestwa Polskiego. Zm. 9 VII 1893 w Częstochowie, został pochowany na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 1, rząd 18, grób nr 4.

W małżeństwie z Olimpią Marią Wetter I voto Gorzechowską (1838–1918), wdową po lekarzu powiatowym, miał troje dzieci: Jadwigę Mariannę (1863–), Zofię (1867–), Michała Wacława (1870–1911), inżyniera.

Piotr Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. III, Warszawa 1995, s. 304 (bibliografia); – Tadeusz Michalski, Częstochowa i jej lekarze w XIX stuleciu, „Archiwum Historii Medycyny” 1957, t. XX, nr 4, s. 483, 487, 507 (nota biograficzna); Mieczysław Wyględowski, Andrzej J. Zakrzewski, Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX–XX wieku. Szkice z historii medycyny, Częstochowa 1995, s. 42, 82–84; – „Goniec Częstochowski” 1918, s. 3 (dotyczy żony Olimpii); „Nad Wartą” 1989, nr 8, s. 8; Pamjatnaja kniżka petrokovskoj gubernii na god 1900, Piotrków 1900, s. 69, „Rocznik Lekarski” 1885, s. 82, 1888, s. 108; „Tydzień” [Piotrków] 1893, nr 29, s. 8; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Gimnazjum Męskie Częstochowskie 23 (akta osobowe H. Mulewicza), Akta Szpitala w Częstochowie t. 42, t. 55 k. 2; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia rzymsko-katolicka pw. św. Zygmunta, akt zgonu nr 444; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Mularz Edmund

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł