Młyn Piltza

Udostępnij

Młyn Piltza, charakterystyczny budynek przy ul. Krakowskiej 73 a (pierwotny numer 800 b, później 55). W 1891 młynarz Franciszek Piltz nabył od Berka Pelca działkę ziemi w pobliżu Warty. Piltz był przybyszem z miejscowości Deštne (wówczas: Desznei) w Czechach, w 1853 osiedlił się w Kamienicy Polskiej. Akt kupna został sporządzony w kancelarii notariusza Józefa Zborowskiego, w 1891 Piltz zatwierdził projekt budowy frontowego domu. Od 1892 zaczął funkcjonować młyn, prowadzili go synowie Franciszka: Roman (1867–1930) i Aleksander (1873–1954). Od 1903 młyn posiadał napęd parowy. W 1913 pracowało w nim dziewięć osób, wartość produkcji wynosiła 80 tys rubli. Z powodu zadłużenia w → Towarzystwie Kredytowym Miasta Częstochowy (zaległości w spłacie pożyczki na sumę 32 500 zł) młyn został w 1932 wystawiony na licytację, postępowanie w imieniu Towarzystwa Kredytowego prowadził → Icek Majer Krell. Licytacja doszła do skutku dopiero w 1935, nabywcą (za sumę 38 280 zł) był Maksymilian Czarniecki z Radomska. W 1937 Czarniecki odsprzedał młyn z zabudowaniami (na działce o powierzchni 1465 m²) Ignacemu Lechowiczowi z Częstochowy (w 2/3 części) i Romualdowi Zielonackiemi z Konopisk (w 1/3), transakcja została wpisana do akt notariusza Zygmunta Jarczewskiego. Plan działki z zabudowaniami sporządzony w 1929 przez mierniczego Wacława Dzikowskiego znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie (w aktach hipotecznych). Młyn w 1939 określany był jako Młyn Elektro-Walcowy, stanowił własność → Komunalnej Kasy Oszczędności w Częstochowie.

Franciszek Sobalski, Przemysł częstochowski (1882–1914), Częstochowa 2009, s. 182; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1913 r., [Częstochowa 1913?], s. 232; – Księga adresowa Polski 1930 (wraz z w.m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930, Warszawa [b.r.w.], s. 188, 195; – „Goniec Częstochowski” 1907, nr 60, s. 3; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Zespół nr 53, Notariusz Zborowski 1891, nr 146.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Młyn „Dąbie”

Następne hasło
→ Mokrauer Mojżesz Mosze

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł