Młyn „Dąbie”

Udostępnij

Młyn „Dąbie”, młyn wodny nad Wartą na pustkowiu Dąbie należącym do dóbr Błeszno. Właściciel Błeszna Stanisław Jeziorkowski pod koniec XVIII w. oddał młyn w wieczystą dzierżawę młynarzowi Józefowi Gawlikowskiemu za sumę 8 tys. złotych polskich; przez cały wiek XIX młyn znajdował się w posiadaniu rodziny Gawlikowskich. W czasie I wojny światowej młyn kupił Antoni Patrzyk. W 1927, po pożarze, młyn przejęło → Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich. Po odbudowie był to młyn walcowy (posiadał adres: ul. Żeromskiego 18); w czasie okupacji niemieckiej znajdował się pod zarządem niemieckim (zarządzającym był J. Kropatsch). W 1945 młyn przejęła Spółdzielnia Spożywców → „Społem”, kierownikiem technicznym był Tadeusz Patrzyk (syn Antoniego). W 1946 właścicielką jednej części była Wanda z Patrzyków Jabłonkowa. Po upaństwowieniu napęd wodny zastąpiono napędem elektrycznym. W wyniku postępowania reprywatyzacyjnego część mieszkalna młyna wróciła do spadkobierców rodziny Patrzyków. Z dawnego młyna zostały jedynie ślady po młynówce i staw.

Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres Staropolski, t. I, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 350; – Dorota Czech, Kalendarium przemysłu i rzemiosła Częstochowy i okolic, „Almanach Częstochowy” 2010, s. 167; – informacje Anny Nowodworskiej z Częstochowy, wnuczki Antoniego Patrzyka.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł