Młot. Fabryka Wyrobów z Żelaza i Miedzi „Młot”

Udostępnij

Młot. Fabryka Wyrobów z Żelaza i Miedzi „Młot”, założona w 1895 w Częstochowie, funkcjonowała przy ul. Dojazd 29, później przy ul. Małej 7 i Ogrodowej 43. Jej właścicielami byli początkowo Jan Olewiński i K. Skrzypiński, później (od ok. 1908) Jan Olewiński i inż. Władysław Saryusz-Bielski; kierownikiem technicznym był W. Saryusz-Bielski, kierownikiem handlowym J. Olewiński. Od 1912 współwłaścicielami byli: W. Saryusz-Bielski, inż. Wiktor Hłasko, inż. → Bronisław Hłasko, inż. Henryk Hłasko, inż. → Walerian Skrzynecki. Od 1924 jako właściciele występowali B. Hłasko i W. Skrzynecki. Od 1936 właścicielem był tylko W. Skrzynecki, przedsiębiorstwo prowadził do 1959 (od 1947 firma nosiła nazwę Instalacje Sanitarne i Warsztat Kotlarsko-Mechaniczny). Fabryka produkowała urządzenia sanitarne, kanalizacyjne, wodociągowe, stacje do oczyszczania wody i ścieków, także piece i wanny miedziane, urządzenia dla fabryk chemicznych i laboratoriów, zbiorniki do wody, spirytusu, nafty, pompy wodne. Przedsiębiorstwo „Młot” wykonało urządzenia wodociągowe i sanitarne na Wystawę Przemysłowo-Rolniczą oraz pawilon dla Towarzystwa Akcyjnego T. Kowalski i A. Trylski. Podczas Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w 1926 fabryka otrzymała srebrny medal za swoje wyroby.

Dorota Czech, Kalendarium przemysłu i rzemiosła Częstochowy i okolic, „Almanach Częstochowy” 2010, s. 101; Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 279 (biogram Waleriana Skrzyneckiego); – „Goniec Częstochowski” 1912, nr 30, s. 3; „Kurier Codzienny” 1926, nr 25, s. 3; „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 46; – Książka adresowa m. Częstochowy 1947, Częstochowa 1947, s. 96; Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 r., Częstochowa 1909, s. 25.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł