Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)

Udostępnij

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy. Działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i podlega prezydentowi miasta Częstochowy. Powstał na podstawie zarządzenia z 30 I 1979. Do 1981 siedziba MOSiR-u mieściła się przy obecnej ul. Focha, potem przeniesiono ją do lokalu obok pływalni przy ul. Dekabrystów 45, zaś od 1986 funkcjonuje w Hali „Polonia”. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz: klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji i stowarzyszeń, osób fizycznych, innych osób prawnych, jak również poprzez organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Ośrodek prowadzi także, w ramach usług komunalnych, działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności; w szczególności poprzez prowadzenie działalności usługowej, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenie działalności promujących kulturę fizyczną i turystykę, prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego, prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z własnej inicjatywy. Pod administracją MOSiR-u znajdują się komunalne obiekty użyteczności publicznej: → Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia” (ul. Dekabrystów 43), → Sala Sportowa „Częstochowianka” ul. Rejtana 7c, → Miejskie Korty Tenisowe ul. 3 Maja 1, → Miejski Stadion „SGP Arena Częstochowa” (ul. Olsztyńska 123/127, obiekt wydzierżawiony stowarzyszeniu Częstochowskiego Klubu Motocyklowego → „Włókniarz”), → Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64, → Miejski Stadion Piłkarski „Raków” (ul. Limanowskiego 83), → Miejski Stadion Piłkarski (ul. Loretańska 20), → Pływalnia Kryta (al. Niepodległości 20/22), → Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” (aleja Najświętszej Maryi Panny 56), → Pływalnia Letnia (ul. Dekabrystów 45), → Sztuczne Lodowisko (ul. Boya-Żeleńskiego 6/8), → Camping Nr 76 „Oleńka” (ul. Oleńki 22/30), → Miejska Ślizgawka (obiekt sezonowy i bez stałego adresu), → Park Wypoczynkowy „Lisiniec” (ul. Kordeckiego 99) oraz parkingi na terenie Częstochowy.

„Gazeta Częstochowska” 2014 (20 III–2 IV), s. 11; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł